Verzekeringen

In loondienst hebt u recht op doorbetaling bij ziekte door uw werkgever. Als ondernemer is het risico van arbeidsongeschiktheid voor uw rekening. U kunt zich hiertegen echter ook verzekeren. Hoewel veel ondernemers de kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering vaak erg hoog vinden, wegen deze vaak niet op tegen de financiële consequenties bij ziekte wanneer u niet verzekerd bent. Daarnaast is de premie die u betaald voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering doorgaans fiscaal een aftrekpost waardoor de belastingdienst ook een stukje “bijdraagt”.

Zorg dat u zich direct bij de start van uw onderneming goed laat informeren over welke verzekeringen u juist wel of niet nodig heeft tegen de risico’s die u loopt als ondernemer. Of het nu gaat om een ziekengeldverzekering voor het personeel, de voorraad of de inventaris, zorg dat u inzichtelijk hebt welke risico u loopt. Niet alle verzekeringen hoeven voor u uiteraard van toepassing te zijn, maar een aansprakelijkheidsverzekering is wel het minste dat u geregeld moet hebben.

Als ondernemer bouwt u naast uw AOW in tegenstelling tot werknemers niet automatisch pensioen op.  Dit dient u zelf te regelen. In sommige bedrijfstakken moet u verplicht deelnemen aan het pensioenfonds van die bedrijfstak. Soms kunt u zich ook vrijwillig bij een pensioenfonds aansluiten. Ook verzekeringsmaatschappijen bieden producten aan om pensioen op te bouwen. De ervaring leert dat starters meestal, al dan niet door de financiële beperkingen, geen prioriteit geven aan een extra oudedagsvoorziening naast de AOW. Meestal komt dat pas later aan de orde. Toch is het verstandig hier wel even bewust bij stil te staan.

Terug naar vorige pagina