Regelingen bijtelling bestelauto’s

Net als voor personenauto’s geldt ook voor bestelauto’s dat er bijtelling gerekend moet worden als de betreffende auto behalve alleen zakelijk ook privé gereden wordt. Om geen bijtelling te hoeven rekenen kan er onder meer een “verklaring géén privégebruik” aangevraagd worden. Hiervoor dient dan wel een sluitende kilometeradministratie bijgehouden te worden en er mogen maximaal 500 privékilometers mee gereden worden. Voor bestelauto’s zijn er echter een drietal vereenvoudigingen in de wet opgenomen.

Vereenvoudigde rittenregistratie

Wanneer een werknemer door de aard van zijn werkzaamheden veel ritten op een dag rijdt, dan is het bijhouden van een rittenregistratie een grote administratieve last. Om het aantal gereden privékilometers te onderbouwen, mag de werknemer een vereenvoudigde rittenregistratie in combinatie met een lijst van zakelijke adressen (welke uit de (project-)administratie van de werkgever blijken) overleggen. Hierover moeten wel schriftelijke afspraken vastgelegd zijn tussen werkgever en werknemer en tevens is privégebruik van de auto tijdens werk- en lunchtijd NIET toegestaan.

Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik

Een werkgever kan ook een “verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto” bij de belastingdienst aanvragen. In dit geval mag er NIET privé met de auto gereden worden, ook geen 500 kilometer. Er hoeft bij deze verklaring geen rittenregistratie bijgehouden te worden. Het is raadzaam om van ritten naar bijzondere locaties (pretparken e.d.) of ritten op ongebruikelijke tijdstippen (’s avonds laat) bewijsstukken te bewaren, welke het zakelijk karakter van dergelijke ritten kunnen aantonen.

Geen gebruik buiten werktijd

Wanneer de bestelauto NIET buiten werktijd gebruikt kan worden, is geen bijtelling verschuldigd. Dit komt veelal voor wanneer de bestelauto buiten werktijd achter het hek / op het bedrijf achterblijft of wanneer de autosleutels dagelijks ingeleverd worden bij de werkgever.

Naast bovenstaande vereenvoudigingen kan de werkgever ook een verbod op het gebruik van de bestelauto opleggen. Een dergelijk verbod dient schriftelijk te worden vastgelegd en bij de loonadministratie te worden bewaard. Het is hierbij wel van belang, dat de werkgever voldoende controleert op naleving van het verbod. Dit kan door middel van het controleren van de kilometerstanden, het brandstofverbruik, tanken buiten werktijd en dergelijke. Wanneer de werknemer het verbod toch overtreedt, dient de werkgever hiervoor een passende sanctie op te leggen. Hierbij valt te denken aan een geldboete ter hoogte van de extra loonheffing die de werkgever dient af te dragen of zelfs ontslag.

Terug naar vorige pagina