Zijn alle vaste dienstverbanden wel “op papier” gezet?

donderdag 02/01/2020

Drie maanden extra om stilzwijgende vaste arbeidsovereenkomsten zwart op wit vast te leggen.

Vanaf 1 januari 2020 hebben alle werkgevers te maken met de “Wet Arbeidsmarkt in Balans” (WAB). Een van de veranderingen die deze wet met zich meebrengt is dat de, door de werkgever, te betalen WW-premie niet meer afhangt van de sector waarin het bedrijf actief is. In plaats daarvan wordt op werknemer-niveau gekeken of er sprake is van een vaste dienstbetrekking, zijnde géén oproepovereenkomst, of niet.

Het verschil in premie is maar liefst 5%. Dat betekent dat een werknemer met een vaste dienstbetrekking de werkgever hierdoor zo maar 5% minder kan kosten.

Nu is het in de praktijk vaak het geval dat na het verstrijken van termijnen tijdelijke overeenkomsten van rechtswege zijn overgegaan naar onbepaalde tijd. Soms is niet de moeite genomen dit schriftelijk vast te leggen. Op basis van het arbeidsrecht lag het nieuwe, vaste karakter van de arbeidsverhouding immers toch al vast.

Een van de voorwaarden om voortaan het lage tarief te mogen toepassen is echter dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ook daadwerkelijk als zodanig op schrift is vastgelegd.

Omdat dit in veel gevallen nog niet geregeld is voor 1 januari 2020 krijgen werkgevers tot 1 april gelegenheid om dit alsnog te doen. Dit hoeft niet noodzakelijk een geheel nieuwe overeenkomst te worden maar kan bij aanwezigheid van een tijdelijke overeenkomst ook middels een, door beide partijen ondertekend, addendum bij de overeenkomst. Hieruit moet dan uiteraard het “vaste” karakter blijken.

In de praktijk zal in zo’n geval gedurende de eerste drie maanden van 2020 al wel gebruik gemaakt mogen worden van het lage WW-tarief. Uiterlijk 31 maart moet het dan wel juist op papier zijn vastgelegd. Zo niet, dan moet met terugwerkende kracht vanaf 1 januari alsnog de hogere WW-premie worden afgedragen. Wellicht een goed voornemen voor het nieuwe jaar ….

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.