Wijziging voorwaarde recht op uitkering of arbeidsondersteuning

donderdag 10/01/2019

Neemt u een oudere werknemer, een arbeidsgehandicapte of iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst kunt u hiervoor subsidie krijgen. Wilt u in aanmerking komen voor deze loonkostenvoordelen (LKV’s), dan heeft u een doelgroepverklaring nodig. Met deze doelgroepverklaring kunt u het LKV aanvragen in uw aangifte loonheffingen.

Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Het gaat om de volgende doelgroepen:

1. Oudere werknemer (vanaf 56 jaar)
2. Arbeidsgehandicapte werknemer
3. Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
4. Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

De doelgroepverklaring wordt vaak niet afgegeven omdat de aanvrager niet voldoet aan de voorwaarde dat hij in de kalendermaand voorafgaand aan het begin van de dienstbetrekking recht had op een uitkering of op arbeidsondersteuning. Maar meestal heeft de aanvrager direct voorafgaand aan het begin van de dienstbetrekking wel recht op een uitkering of arbeidsondersteuning. Daarom verandert in de voorwaarde ‘kalendermaand’ in ‘maand’. De doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden voldoet ook aan de voorwaarde als zij op de 1e dag van de dienstbetrekking recht hebben op een uitkering of op arbeidsondersteuning.

Voorbeeld

U hebt op 15 maart 2018 iemand in dienst genomen. Deze werknemer was ontslagen op 1 maart 2018 en kreeg vanaf dat moment een WW-uitkering. Wilt u voor deze werknemer in aanmerking komen voor een loonkostenvoordeel? Dan is 1 van de voorwaarden dat hij in de kalendermaand voorafgaand aan zijn dienstbetrekking (in dit geval februari 2018) recht heeft op een uitkering of op arbeidsondersteuning. Deze werknemer voldoet dus niet aan die voorwaarde.

U neemt op 15 maart 2019 iemand in dienst. Deze werknemer is ontslagen op 1 maart 2019 en krijgt vanaf dat moment een WW-uitkering. Wilt u voor deze werknemer in aanmerking komen voor een loonkostenvoordeel? Dan is 1 van de voorwaarden dat hij in de maand voorafgaand aan zijn dienstbetrekking (in dit geval 15 februari tot 15 maart 2019) recht heeft op een uitkering of op arbeidsondersteuning. Deze werknemer voldoet dus aan die voorwaarde. Hij heeft namelijk een uitkering van 1 maart tot en 14 maart 2019. De wijziging gaat in op 1 januari 2019.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.