Wat is het energielabel van uw kantoor?

vrijdag 12/04/2019

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit.

Het bevoegd gezag treedt als handhaver op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw staat. De verplichting geldt voor alle kantoren behoudens voor:

• kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie (<50% gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie);
• monumenten (Rijk/provincie/gemeente), met uitzondering van beschermde stads- en dorpsgezichten;
• binnen 2 jaar te slopen/transformeren/onteigenen panden.

Energiebesparingsverkenner Kantoren

Met de energiebespraingsverkenner van het rvo (ww.rvo.nl) kunt u een indicatie krijgen hoe u aan de Energielabel C-verplichting kunt voldoen. De verkenner geeft inzicht in de investeringskosten, de jaarlijkse besparing op energiekosten en de terugverdientijd. Ook ziet u het milieueffect, uitgedrukt in CO2-reductie per m2.

Check uw energielabel

Wilt u weten welk energielabel uw kantoor nu heeft? Dit kunt u checken op www.ep-online.nl. Heeft u nog geen energielabel voor uw kantoor, lees dan hieronder hoe u dit alsnog kunt aanvragen.

Uw pand heeft energielabel A t/m C

Met een energielabel van A, B of C voldoet uw kantoor aan de norm voor 2023. De rijksoverheid streeft echter naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Ook voor bestaande bouw. Momenteel zijn er verschillende financiële regelingen die u daarbij ondersteunen. Met het oog op de toekomst is het verstandig om alvast energiebesparende maatregelen te onderzoeken.

Uw pand heeft een energielabel D t/m G

Kantoren met een label D t/m G kunnen soms zonder bouwkundige ingrepen energielabel C halen. Kies een natuurlijk moment om de energiebesparende maatregelen door te voeren. U kunt hiervoor advies inwinnen bij een erkend energieadviseur. Misschien kan uw pand met weinig ingrepen direct de stap maken naar energielabel A of B? De rijksoverheid streeft naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050.

Uw pand heeft geen label

Met de tool Energiebesparingsverkenner Kantoren kunt u de verschillende energiebesparende mogelijkheden afwegen en zien welke maatregelen u kunt nemen. Ook kunt u advies inwinnen bij een energieadviseur die kan inschatten hoe energiezuinig uw gebouw is. Denkt uw adviseur dat uw pand energiezuinig is (A t/m C)? Dan kan die een labelberekening maken. Heeft u label A t/m C? Dan registreert de adviseur uw label en meldt hij uw pand af.

In vier stappen naar energielabel C (of beter)

Heeft uw gebouw label D t/m G? Volg de volgende stappen om uw pand voor 2023 naar energielabel C te tillen. Wellicht dat u ook in aanmerking komt voor subsidie op uw energie investering. Kijk hiervoor op de subsidiewijzer van het RVO.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.