Wanneer te laat met aangifte Inkomstenbelasting?

donderdag 16/05/2019

Alle inwoners van Nederland die een aangiftebrief van de Belastingdienst krijgen, zijn verplicht om voor 1 mei 2019 de belastingaangifte 2018 te doen. Wanneer het jou niet is gelukt, kun je zonder opgaaf van reden uitstel aanvragen tot 1 september 2019. Heb je geen brief ontvangen, maar denk je dat je aangifte moet doen, dan is het raadzaam om vrijwillig aangifte te doen voor 14 juli 2019.

Heb je de aangifte voor 1 mei 2019 niet kunnen indienen dan stuurt de Belastingdienst je een herinnering en daarna een aanmaning. Na het ontvangen van de herinneringsbrief heb je ongeveer tien werkdagen de tijd om de aangifte alsnog in te dienen. Doe je de aangifte niet, dan zal de Belastingdienst een boete opleggen. Voor de eerste keer kun je een boete van 369 krijgen, maar bij herhaling kan deze boete oplopen tot 5.278. Boetes worden niet alleen opgelegd wanneer je geld moet betalen maar ook wanneer je geld terug krijgt van de Belastingdienst.

Wanneer je geen aangifte doet, gaat de Belastingdienst een ambtshalve aanslag opleggen op basis van een schatting van jouw inkomen. Die schatting is meestal hoger dan de aanslag die opgelegd zou worden als je de aangifte op tijd had gedaan. Je kunt een bezwaar indienen, maar je hebt dan een zwaardere bewijslast.

Heb je de aangifte te laat ingediend, maar wel voordat de Belastingdienst de ambtshalve aanslag heeft opgelegd, dan zal de Belastingdienst de aanslag baseren op de ingediende aangifte. Je ontvangt dan wel een boete.

Het kan gebeuren dat je iets verkeerd hebt aangegeven in de aangifte. Je kunt deze fout herstellen door de aangifte online opnieuw te doen met de juiste gegevens. De Belastingdienst zal na het verwerken van deze laatste gegevens opnieuw een voorlopige aanslag opsturen. Heb je reeds een voorlopige aanslag ontvangen, dan krijg je een nieuwe voorlopige aanslag. Als je een definitieve aanslag hebt ontvangen en er blijkt iets verkeerd te zijn, dan moet je binnen zes weken bezwaar indienen.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.