Wanneer recht op zelfstandigenaftrek?

donderdag 02/05/2019

De Belastingdienst heeft ondernemers die zowel in 2017 als 2018 een omzet lager dan 5.000 hadden een brief gestuurd inzake de zelfstandigenaftrek.

Via de brief worden zij eraan herinnerd dat je voor het recht op deze fiscale aftrekpost aan een aantal voorwaarden moet voldoen.

Voorwaarden

De zelfstandigenaftrek is een aftrek voor ondernemers in de inkomstenbelasting en bedraagt 7.280 per jaar. Dit bedrag kun je in mindering op de winst brengen. Om voor de zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen moet een ondernemer voldoen aan de volgende voorwaarden:

• De ondernemer moet ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn;
• De ondernemer moet voldoen aan het urencriterium, dit wil zeggen dat hij minstens 1.225 uren per kalenderjaar aan zijn onderneming besteedt. Aan deze voorwaarde moet hij ook voldoen als de onderneming in de loop van het jaar is gestart of is gestopt. Werkt een ondernemer naast zijn onderneming ook nog in loondienst, dan moet hij meer tijd besteden aan zijn onderneming dan aan zijn werk in loondienst. Was hij echter in de laatste vijf jaren een jaar of meer geen ondernemer, dan geldt deze voorwaarde niet;
• De ondernemer mag aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

Brief Belastingdienst

De belastingdienst wil met de brief er met name op wijzen dat een geringe omzet twijfel oproept of wel voldoende uren in het bedrijf zijn gewerkt. De brief kan echter niets afdoen aan het feit dat niet de omzet, maar het aantal bestede uren bepalend is voor het recht op de zelfstandigenaftrek. Er zal streng worden gekeken naar het urencriterium en/ of de ondernemer naast zijn onderneming nog een dienstbetrekking had.

Goede registratie

Om het aantal uren dat je in je bedrijf hebt gestoken te kunnen verantwoorden, is het van belang dat je een goede urenregistratie bijhoudt. Dit betreft niet alleen de uren die je voor je opdrachtgevers hebt gewerkt. Je mag ook niet-rendabele uren hierbij optellen. Denk hierbij aan uren voor de administratieve werkzaamheden, marketingactiviteiten, netwerkbijeenkomsten of voor het bouwen van een website.

Twijfel je of je in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek of wil je graag weten welke uren je wel en niet mee kunt tellen, neem dan contact op met ons kantoor.