Waar rekening mee te houden per 1 juli 2018?

donderdag 12/07/2018

Per 1 juli zijn er weer zaken waar u als werkgever op moet letten. Waar moet u per 1 juli 2018 rekening mee houden? Wij zetten het voor u op een rijtje.

Wettelijk minimumloon

Het wettelijk minimumloon wijzigt. Vraag bij ons kantoor om de nieuwe bedragen.

Wettelijke vakantiedagen

Heeft uw werknemer nog wettelijke vakantiedagen van 2017 openstaan? Dan komen deze per 1 juli 2018 definitief te vervallen, tenzij er sprake is van een uitzondering.

Arbeidsomstandighedenwet – einde overgangsperiode

De arbeidsomstandighedenwet is per 1 juli 2017 gewijzigd. Zo zijn werkgevers verplicht om een contract af te sluiten met de arbodienst of bedrijfsarts over de arbodienstverlening. In dit basiscontract staan de rechten en plichten voor de arbodienstverlener, de werkgever en de werknemer.

De arbodienst of bedrijfsarts moet de mogelijkheid krijgen om de werkplek te bezoeken om inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden en belasting in het werk. Voorts moet de bedrijfsarts beroepsziekten kunnen melden.

De bedrijfsarts moet de werkgever adviseren omtrent preventieve maatregelen ten behoeve van gezond en veilig werken. Ook moet in ieder bedrijf met instemming van de OR of PVT (personeelsvertegenwoordiging) een preventiemedewerker aangewezen worden. Voorts kan de bedrijfsarts overleg voeren met de OR of PVT of andere betrokken werknemers.

De werkgever moet zorgen dat werknemers de bedrijfsarts kunnen bezoeken met vragen over de gezondheid in relatie tot het werk, bijvoorbeeld via een open spreekuur. Daarnaast kan de werknemer een second opinion aanvragen die door de werkgever wordt betaald. Ten slotte moeten bedrijfsartsen voorzien in een klachtenprocedure voor werknemers.

De aanpassing van de wet beoogt het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers te verbeteren. Bij lopende contracten met arbodienstverleners geldt een overgangsperiode van één jaar. Deze overgangsperiode verstrijkt op 1 juli 2018.

Dit betekent dat alle werkgevers per deze datum aan de eisen van de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet moeten voldoen. Vanaf 1 juli 2018 kan Inspectie SZW gaan handhaven. Arbodienstverleners, bedrijfsartsen en werkgevers kunnen een sanctie krijgen als ze de regelgeving niet naleven, denk hierbij aan een boete voor een overtreding.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.