Vraag vóór 1 oktober 2018 buitenlandse btw terug

donderdag 23/08/2018

Heb je vorig jaar btw betaald in een ander EU-land, dan kun je deze btw tot 1 oktober 2018 terugvragen. Dit moet gebeuren vóór 1 oktober 2018, anders loop je het risico dat je het geld waar je recht op hebt niet terugkrijgt.

Je kunt btw terugvragen uit een EU-land als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je onderneming is in Nederland gevestigd;
  • Je hoeft in het EU-land waar je btw terugvraagt, geen btw-aangifte te doen. Doe je dat wel? Dan kun je de btw daar als voorbelasting aftrekken;
  • Je gebruikt de goederen en diensten voor met btw belaste bedrijfsactiviteiten.

Voor een teruggaaf zijn er drempelbedragen. Het drempelbedrag is afhankelijk van het moment van aangifte. Doe je een verzoek na afloop van een kalenderjaar? Dan moet het btw-bedrag ten minste 50 zijn. Doe je een verzoek tijdens het kalenderjaar, over een periode van ten minste 3 maanden? Dan moet het btw-bedrag ten minste 400 zijn. Bedragen onder deze drempel kun je terugvragen, maar het EU-land beslist of het verzoek in behandeling wordt genomen.

Je krijgt binnen 4 maanden na je verzoek een beschikking van de belastingdienst van het EU-land waar je de btw hebt betaald. Daarin staat of je verzoek is goedgekeurd, afgekeurd of gedeeltelijk goedgekeurd. Als je teruggaafverzoek wordt goedgekeurd, betaalt de belastingdienst van dat EU-land het bedrag uiterlijk binnen 10 werkdagen na het verstrijken van de viermaandentermijn. Soms is meer informatie nodig om je teruggaafverzoek te beoordelen. In dat geval gelden andere termijnen dan de viermaandentermijn.

Als kantoor kunnen wij ook de btw teruggave voor je verzorgen nadat je ons gemachtigd hebt via de site van de belastingdienst. Er is hiervoor geen verklaring van hoedanigheid meer nodig.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.