Voorkom verschuldigde belastingrente

donderdag 06/04/2017

Belastingrente van 8 procent op de aanslag voor de vennootschapsbelasting en 4 procent op de aanslag inkomstenbelasting. Wanneer achteraf blijkt dat te betalen belasting te laag is ingeschat.

De hoge belastingrente over het boekjaar 2016 wordt berekend vanaf 1 juli 2017 tot de datum waarop de aanslag over het boekjaar is opgelegd en betaald. Het is aan te bevelen om tijdig actie te ondernemen indien verwacht wordt dat belasting betaald dient te worden.

  • Dien voor de eerste dag van de vijfde maand na einde van het boekjaar een verzoek om een voorlopige aanslag in. Indien het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar dient voor het jaar 2016 dit verzoek te zijn ingediend voor 1 mei 2017;
  • Indien bovenstaande deadline niet gehaald, verdient de aanbeveling om alsnog zo spoedig mogelijk een voorlopige aanslag aan te vragen om verdere belastingrente zo veel mogelijk te beperken.

Als je nog vragen hebt naar aanleiding van dit artikel, dan kun je uiteraard contact opnemen met ons kantoor.