Voorkom intrekken BTW nummer

maandag 12/08/2019

De Belastingdienst stuurt brieven aan ondernemers die minimaal 1 jaar geen btw hebben afgedragen of in aftrek hebben gebracht. In deze brief staat dat dat het btw-nummer van de onderneming ingetrokken wordt, tenzij de ondernemer uiterlijk voor 2 september reageert.

Ondernemers die minimaal 1 jaar geen btw hebben afgedragen of in aftrek hebben gebracht kunnen een brief van de Belastingdienst verwachten. Met deze brief geeft de Belastingdienst aan ervan uit te gaan dat de onderneming is gestopt, waardoor het btw-nummer van de onderneming ingetrokken zal worden.

Als de onderneming niet gestopt is, moet uiterlijk 2 september gereageerd worden op de brief. Er kunnen allerlei reden zijn waarom er geen bedragen zijn afgedragen of bedragen in aftrek zijn gebracht terwijl het BTW nummer wel in stand moet blijven
• de onderneming valt onder een ontheffing, vrijstelling of bijzondere regeling;
• de onderneming valt onder de kleineondernemersregeling valt. (Dan moet voor komende aangiften het bedrag van de voorlopige of definitieve vermindering in bij rubriek 5 (‘Voorbelasting, kleineondernemersregeling en schatting’) ingevuld worden)
• de vennootschap heeft op dit moment geen activiteiten maar is wel voornemens om op afzienbare tijd btw belaste prestaties te gaan verrichten.

Het (onterecht) intrekken van het btw nummer kan leiden tot problemen onder andere bij import van goederen (buitenlandse afnemer heeft geen BTW nummer en kan niet vaststellen dat u ondernemer bent), of bij opstart van activiteiten moet u eerst nummer aanvragen en dan duurt het extra lang voor u de btw op uw investeringen terugkrijgt

Als de onderneming wel gestopt is, hoeft niets gedaan te worden en zal het btw-nummer ingetrokken worden. Hierover ontvangt de ondernemer nogmaals een brief. Het nummer zal nooit ingetrokken worden voordat er schriftelijk of telefonisch contact is geweest.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kun je uiteraard contact opnemen met ons kantoor. Ook gedurende de vakantieperiode zijn wij goed bereikbaar!