Voorkom boete bij betaling vennootschapsbelasting 2017

donderdag 22/06/2017

De Belastingdienst heeft begin 2017 voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting verstuurd met dagtekening 28 januari 2017. Als je geen gebruik maakt van de automatische incasso-mogelijkheid let dan goed op een tijdige maandbetaling. Betaling na de 28e dag van iedere maand is te laat.

Bij voorlopige aanslagen van het lopende (boek)jaar is termijnbetaling mogelijk. Per maand, vanaf februari, moet dan 1/11 deel van het bedrag van de aanslag worden betaald. Wij hebben gemerkt dat klanten er van uitgaan dat de uiterste betalingstermijn het einde van iedere kalendermaand is. Dit is niet juist. De uiterste datum van betaling van iedere termijn van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2017 is de 28e dag van iedere maand. Als er later wordt betaald, kan de belastingdienst dit aanmerken als een te late betaling, wat kan leiden tot een boete. Dit geldt overigens voor alle aanslagen met een andere dagtekening dan de laatste dag van een maand.

Als je gebruik maakt van de automatische incasso-mogelijkheid wordt altijd op tijd betaald. De belastingdienst zorgt hier dan zelf voor. Er moet dan uiteraard wel voldoende saldo op je bankrekening staan.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel, neem dan contact op met ons kantoor.