Verruiming werkkostenregeling

donderdag 19/09/2019

Tijdens Prinsjesdag is bij het aanbieden van de Miljoenennota de volgende maatregel bekend geworden omtrent de onbelaste vergoeding aan de werknemers, beter bekend als de werkkostenregeling.

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen aan werknemers geven zonder dat zij hierover loonheffingen hoeven te betalen. Deze regeling wordt per 1 januari 2020 verruimd. Vanaf dan kunnen werkgevers tot 2.000 meer aan onbelaste vergoedingen geven. De verruiming geldt voor de eerste 400.000 van de loonsom. Daarom levert deze vooral een voordeel voor het MKB op.

Vrije ruimte wordt groter

De werkgever mag onbelaste vergoedingen geven tot 1,2% van de loonsom, het loon van alle medewerkers samen. Deze vrije ruimte wordt per 2020 met 0,5 procentpunt verhoogd tot 1,7%. Dat geldt voor de eerste 400.000 van de loonsom. Voor het bedrag boven 400.000 blijft het huidige percentage van 1,2% gelden. Hiermee wordt de vrije ruimte maximaal 2.000 hoger. Bij een loonsom van 400.000 mogen werkgevers in de nieuwe situatie 6.800 onbelast vergoeden. Nu is dat nog 4.800.

Onbelast vergoeden bovenop de vrije ruimte

Sommige vergoedingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte: de 'gerichte vrijstellingen'. Werkgevers mogen deze dus altijd onbelast vergoeden. Bijvoorbeeld reiskosten, een telefoon of opleidingskosten. De Belastingdienst stelt wel voorwaarden aan vergoedingen om te bepalen of ze onder de gerichte vrijstellingen vallen.

Vrijstelling voor de Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Vanaf 2020 vallen de kosten van een aanvraag van een verklaring omtrent gedrag (VOG) onder de gerichte vrijstellingen.

Afrekening mag later

Vergoed of verstrek je gedurende het jaar meer dan het bedrag van de beschikbare vrije ruimte? Dan betaal je over dat gedeelte belasting. Voortaan mag je deze belasting later afrekenen. Op dit moment mag dat uiterlijk bij de aangifte over het eerste aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar. Vanaf 2020 mag dat ook bij de aangifte over het tweede aangiftetijdvak.

Korting geven op producten uit eigen bedrijf

Werkgevers mogen werknemers 20% korting geven op producten uit het eigen bedrijf, met een maximum van 500 per jaar per werknemer. De Belastingdienst bepaalt de waarde van deze producten voortaan aan de hand van de gebruikelijke verkoop- of winkelwaarde, inclusief btw.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.