Vakantiegeld over overuren

donderdag 07/12/2017

Wijziging in de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag zorgt ervoor dat er vanaf 1 januari 2018 in veel gevallen ook over overuren (ook van 2017 die in 2018 nog uitbetaald moeten worden!) vakantiegeld zal moeten worden betaald.

Door het vorige kabinet is een reeks wijzigingen in gang gezet in de WML. Zoals de naam doet vermoeden is deze wetgeving er in de basis op gericht de rechten van de minst-verdienenden in de maatschappij te beschermen door een ondergrens aan de vergoeding voor arbeid te garanderen.

Door deze wet aan te passen is geprobeerd deze bescherming te optimaliseren. Een element in de veranderingen is dat inkomsten uit overuren (arbeidstijd boven de “normale” in een organisatie te werken uren) binnen de werking van de WML worden gebracht. Hier mee moet worden bereikt dat ook voor de overuren een reële vergoeding moeten worden uitbetaald. Een indirect gevolg is echter dat ook de gewerkte overuren bij de grondslag voor het vakantiegeld geteld worden. Dit betekent voor de werkgever simpelweg een verhoging met ca. 8% van de kosten van een overuur.

In een CAO kan de grondslag voor het vakantiegeld opnieuw worden vastgesteld en kan dus het effect van bovengenoemde wijziging teniet worden gedaan.

Een overgangsregeling is niet voorzien. Dit betekent dat over de overuren die per 1 januari 2018 nog uitbetaald moeten worden ook vakantiegeld zal moeten worden betaald. Het is dus wellicht verstandig deze uit te betalen in 2017 of op te laten nemen.

Mocht je naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, neem dan contact op met ons kantoor.