Uitspraak Hoge Raad over vermogensrendementsheffing (box 3) 2013-2016 (update)

maandag 05/08/2019

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over het massaal bezwaar tegen de box 3-heffing voor de jaren 2013 tot en met 2016. Het gevolg van deze uitspraak is dat de Belastingdienst dit massaal bezwaar afwijst.

Wat betekent dat voor u als u bezwaar heb ingediend?

De belastingdienst past uw aanslag niet aan. U krijgt hierover ook geen brief. Hebt u uitstel van betaling gekregen, dan moet u het bedrag van de aanslag alsnog betalen. Over het bedrag berekent de belastingdienst invorderingsrente.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kun je uiteraard contact opnemen met ons kantoor. Ook gedurende de vakantieperiode zijn wij goed bereikbaar!