Uiterlijk 30 september verzoeken om teruggaaf buitenlandse BTW 2015

donderdag 28/07/2016

Heb je in 2015 BTW betaald in een ander EU-land? Dan kun je als ondernemer die BTW bij de Nederlandse belastingdienst terugvragen. Doe dit uiterlijk 30 september 2016, anders kan het zijn dat je de BTW niet meer terugkrijgt.

In de BTW aangifte zoals je die periodiek inzendt, mag je uitsluitend de Nederlandse omzetbelasting verrekenen. Om ook de buitenlandse BTW terug te krijgen kun je als ondernemer een BTW nummer aanvragen in het betreffende land en daar aangifte doen. Een andere optie is om deze BTW via een speciale site van de Nederlandse belastingdienst terug te vragen. De belastingdienst zorgt er dan vervolgens voor dat het verzoek om teruggaaf van de BTW in het juiste land terecht komt. Wanneer je de buitenlandse BTW terugvraagt na afloop van het jaar dan dient het totaal te vorderen BTW bedrag tenminste 50 euro te zijn.

Om voor teruggaaf in aanmerking te komen dient de onderneming in Nederland te zijn gevestigd en moeten de in het buitenland afgenomen goederen en diensten gebruikt worden voor BTW belaste activiteiten. Uiteraard mag je in het EU Land waar je de BTW terugvraagt, niet al BTW aangifte hebben gedaan.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.