UBO-register vanaf januari 2020 in werking

vrijdag 12/04/2019

Vanaf januari 2020 treedt het UBO-register in Nederland in werking. UBO (ultimate beneficial owner) staat voor de uiteindelijk belanghebbende. Hierin worden gegevens van ondernemingen en rechtspersonen geregistreerd. Een deel van deze persoonsgegevens zoals de naam en het economisch belang van de UBO wordt via het register openbaar.

Uiteindelijk belanghebbende

Het doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld en terrorismefinanciering. In het register komen gegevens te staan van de uiteindelijk belanghebbende. Het betreft de natuurlijke persoon die, al dan niet achter de schermen, bij een onderneming of rechtspersoon aan de touwtjes trekt.

Kamer van Koophandel

Het register waarin de UBO-informatie wordt opgenomen, zal onderdeel worden van het handelsregister en daarmee onder beheer vallen van de Kamer van Koophandel. Een deel van de UBO-informatie zal openbaar toegankelijk zijn. Voor bescherming van de privacy en persoonlijke levenssfeer van de UBO’s zijn waarborgen opgesteld. Eenmanszaken en kerkgenootschappen vallen buiten het register, maar BV’s, NV’s, stichtingen, verenigingen, maatschappen en v.o.f.’s zijn verplicht om een UBO te registreren.

Vierde Europese anti-witwasrichtlijn

Invoering van een UBO-register is een uitvoering van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Doel van deze richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.