Tips voor snelle betaling van facturen

vrijdag 12/04/2019

Heb je weleens ervaren dat klanten niet (op tijd) betalen? Dat kan tot vervelende liquiditeitsproblemen leiden. Wij hebben 10 tips op een rijtje gezet die kunnen helpen om uw facturen op tijd betaald te krijgen.

1. Check je klanten vooraf
Het is belangrijk om de kredietwaardigheid en betaalmoraal van mogelijke klanten te controleren.

Bedrijven: controleer bij de kamer van koophandel wie er tekeningsbevoegd is binnen een organisatie
Particulieren: bij een grote klus kan de BKR-registratie via de klant opgevraagd worden via ‘eigen inzage’. Hierin staan enkel bij BKR-geregistreerde gegevens zoals kredietverstrekkers, belastingschulden zijn bijvoorbeeld niet vermeld.

2. Maak afspraken over de betalingstermijn
Afspraken over een betalingstermijn kunnen vooraf in een offerte of opdrachtbevestiging worden vastgelegd of in de algemene voorwaarden. Dit helpt om achteraf geen discussie te krijgen over de betalingstermijn.

3. Vraag een vooruitbetaling
Er zijn situaties waarin het mogelijk is om een vooruitbetaling te vragen. Op het moment dat de goederen of diensten geleverd worden, is de factuur al (gedeeltelijk) betaald.

Bedrijven: er geldt geen wettelijke beperking voor het maximale bedrag wat gevraagd mag worden als vooruitbetaling. Een betalingskorting bij vooruitbetaling maakt het aantrekkelijk voor de afnemer.
Particulieren: in principe bedraagt de aanbetaling maximaal 50% van de aankoopwaarde, dit is wettelijk geregeld. Uitzonderingen zijn ervoor bijvoorbeeld betaling via iDeal.

4. Neem een eigendomsvoorbehoud op
Bij een eigendomsvoorbehoud blijft de persoon eigenaar van een geleverd product totdat de klant betaald heeft. Wordt er niet betaald, dan kun je het product terugvorderen. Een eigendomsvoorbehoud kan in de algemene voorwaarden of verkoopovereenkomst geregeld worden.

5. Factureer snel en houd uw administratie bij
Wettelijk gezien dient de factuur op zijn laatst op de 15de dag van de maand gestuurd te zijn na de maand waarin geleverd is. Alle goederen en diensten die zijn geleverd in april, dienen uiterlijk 15 mei gefactureerd te zijn. Hoe eerder de factuur verstuurd wordt, hoe eerder betaald kan worden. Als de administratie bij is, heb je steeds een actueel overzicht van welke klanten wel en welke nog niet betaald hebben zodat je hier actie op kunt ondernemen en hiermee rekening kunt houden bij mogelijke nieuwe leveringen.

6. Neem contact op met klanten die te laat betalen
Na het verstrijken van de betalingstermijn kan de klant gebeld worden, dat werkt vaak beter dan een brief. Wordt er niet betaald, stuur dan een aanmaning waarin staat wanneer het geld op de rekening moet staan. Een aanmaning aangetekend met ontvangstbevestiging versturen levert juridisch bewijs op van ontvangst van de aanmaning.

7. Neem juridische stappen
Een deurwaarder of incassobureau kan helpen om de vordering te innen wanneer bellen en schriftelijk aanmanen niet het gewenste effect heeft.

8. Herken een dreigend faillissement
Blijf alert op het betaalgedrag van de klant en als het ineens moeilijk is contact te krijgen met de ondernemer of het bedrijf. Onregelmatig betaalgedrag kan een teken zijn van financiële problemen. In dat geval zou een kredietrapport opgevraagd kunnen worden.

9. Bekijk of factoring iets voor je is
Een bank of factoringmaatschappij verstrekt krediet of betaalt het openstaande factuurbedrag aan jou waardoor het openstaande bedrag direct op jouw rekening bijgeschreven wordt.

10. Overweeg een kredietverzekering af te sluiten
Met een kredietverzekering verzeker je zich tegen klanten die niet kunnen betalen, bijvoorbeeld bij een faillissement of uitstel van betaling.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.