Teruggaaf BTW oninbare vorderingen

donderdag 02/05/2019

Veel ondernemers laten de mogelijkheid liggen om de btw op oninbare debiteuren tijdig terug te vragen waardoor ze extra (tijdelijke) liquiditeiten mislopen. Als jij als ondernemer een factuur stuurt aan jouw klanten, moet je de btw daarover direct aangeven en betalen.

Soms komt het voor dat jouw klant de factuur uiteindelijk niet of maar gedeeltelijk betaald. De (restant)vordering is dan (gedeeltelijk) oninbaar. Je hebt dan in dat geval btw betaald die je niet ontvangen hebt. Vraag deze btw dan tijdig terug!

Wanneer oninbaar

Je vraagt de btw terug zodra het zeker is dat jouw vordering (gedeeltelijk) oninbaar is. De vordering wordt in ieder geval als oninbaar aangemerkt uiterlijk 1 jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum die jij met jouw klant bent overeengekomen. Als er geen betalingstermijn is vastgelegd, dan geldt standaard de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur door jouw klant.

Terugvragen btw

Het bedrag van de teruggaaf verwerk je in de aangifte over het tijdvak waarin de oninbaarheid is ontstaan of als de 1-jaarstermijn is verstreken. Je vult het bedrag dat je terugvraagt in als negatieve omzet en negatieve btw bij vraag 1a of vraag 1b van jouw btw-aangifte.

Alsnog btw afdragen bij ontvangst van teruggevorderde btw

Als jij als ondernemer de btw van een vordering in mindering hebt gebracht van jouw btw-aangifte en deze vordering wordt alsnog door de afnemer geheel of gedeeltelijk betaald, dan dien je de verschuldigde btw over het alsnog verkregen bedrag aan te geven in het aangiftetijdvak waarin de betaling wordt ontvangen.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.