Subsidie voor Praktijkleren tijdig aanvragen

donderdag 23/05/2019

Voor werkgevers die een werknemer/student begeleiden in een opleiding en hier kosten voor maken, is er een Subsidieregeling Praktijkleren. Deze regeling houdt in dat de kosten die je als werkgever maakt (gedeeltelijk) vergoed worden door de overheid. Per praktijkleerplaats of werkleerplaats kun je maximaal 2.700 subsidie ontvangen per schooljaar. Dit is dus een leuk voordeel.

De vergoeding voor het schooljaar 2018/2019 kan weer aangevraagd worden vanaf 2 juni tot 16 september. Het is dus belangrijk dat dit tijdig gebeurt, zodat je dit voordeel niet misloopt.

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de aanvraag van deze subsidie. Op de eerste plaats moet je bedrijf een erkent leerbedrijf zijn. Deze erkenning kun je aanvragen op de internetsite van het SBB (www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning/leerbedrijf-worden).

Ten tweede moet de werknemer/student een van de volgende opleiding volgen:
• Vmbo;
• Mbo (een beroepbegeleidende leerweg);
• Hbo (duaal of deeltijd in sectoren techniek, landbouw en natuurlijke omgeving);
• Promovendi;
• Toio’s (technologische ontwerpers in opleiding);
• VSO (Voortgezet speciaal onderwijs);
• PRO (praktijkonderwijs);
• Entree in het Vmbo.

Indien je twijfelt of je voor de opleiding die de werknemer/student gaat volgen in aanmerking komt voor deze subsidie, kun je altijd contact opnemen met een van onze medewerkers. En wij kunnen je ook helpen bij het indienen van deze aanvraag.

Belangrijk dus om te weten, is dat deze subsidie aangevraagd moet worden vòòr 16 september 17.00u, aangezien latere aanvragen niet in behandeling worden genomen. Aanvragen met terugwerkende kracht zijn ook niet mogelijk.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.