Subsidie voor Praktijkleren aanvragen vanaf 1 juli 9:00 uur

woensdag 24/06/2020

Voor werkgevers die een werknemer/student begeleiden in een opleiding en hier kosten voor maken, is er een Subsidieregeling Praktijkleren. Deze regeling houdt in dat de kosten die je als werkgever maakt (gedeeltelijk) vergoed worden door de overheid. Per praktijkleerplaats of werkleerplaats kun je maximaal  2.700 subsidie ontvangen per schooljaar. Dit is dus een leuk voordeel.

De openingsdatum voor de subsidieronde 2020 schuift 1 maand op van 2 juni naar 1 juli 2020. Dit in verband met de extra voorschotronde in juni 2020. Een aanvraag indienen voor studiejaar 2019 - 2020 is mogelijk vanaf 1 juli, 9:00 uur tot en met 16 september 2020, 17:00 uur. Lees ook deze tips voor aanvragers even door op de website van het RVO.

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de aanvraag van deze subsidie. Op de eerste plaats moet je bedrijf een erkent leerbedrijf zijn. Deze erkenning kun je aanvragen op de internetsite van het SBB (www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning/leerbedrijf-worden).

Het schooljaar (voor vmbo, VSO, PRO, entree in vmbo en mbo) loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Het studiejaar (voor hbo, promovendi en toio's) loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

De voorwaarden voor de subsidieregeling Praktijkleren verschillen per onderwijscategorie. 

  • vmbo
  • VSO
  • PRO
  • Entree in het vmbo
  • mbo
  • hbo
  • promovendi en toio’s

RVO.nl controleert of de werkgever aan alle voorwaarden voldoet. Zie administratie en controle voor meer informatie.

Indien je twijfelt of je voor de opleiding die de werknemer/student gaat volgen in aanmerking komt voor deze subsidie, kun je altijd contact opnemen met een van onze medewerkers. En wij kunnen je ook helpen bij het indienen van deze aanvraag.

Bron RVO.nl