Start-up regeling gebruikelijk loon verruimd

donderdag 03/10/2019

Versoepeling gebruikelijk-loonregeling nu voor alle startende Bv’s bereikbaar.

De gebruikelijk-loonregeling is een norm die door de belastingdienst in het leven is geroepen waardoor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) zichzelf een loon moeten toerekenen dat “gebruikelijk” is voor de werkzaamheden die worden verricht.

Hiermee is een DGA verplicht zichzelf een salaris toe te kennen ter grootte van het hoogste bedrag volgend uit de criteria:
• 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
• Het loon van de meestverdienende werknemer bij de vennootschap of bij een verbonden vennootschap;
• Ten minste 45.000 (in 2019).

Nu is het niet voor iedere DGA en zijn vennootschap vanzelfsprekend dat ze aan deze norm kunnen voldoen. Vooral startende ondernemingen blijken vooral door beperkte liquide middelen niet altijd zo’n salaris voor de ondernemer(s) zelf te kunnen betalen.

Voorheen was er enkel een uitzonderingsregel voor de eerste 3 jaren na oprichting van zgn. Start-ups. Hiermee werden innovatieve startende ondernemingen bedoeld die onder andere in het bezit moesten zijn van een S&O-verklaring. Deze mochten voor hun DGA’s een ondergrens hanteren ter grootte van het geldende wettelijk minimumloon.

Nu is sinds kort in de herziene Handreiking gebruikelijk-loonregeling van de belastingdienst opgenomen dat (alle) startende Bv’s deze lagere ondergrens mogen hanteren als blijkt dat door bijvoorbeeld hoge investeringen en/of lage cashflow het standaard gebruikelijk loon niet kan worden betaald. Ook hier mag men, voor de beloning van de DGA’s, nu zakken tot minimaal het niveau van het wettelijk minimumloon voor de eerste drie jaren vanaf het moment dat de vennootschap inhoudingsplichtig wordt.

Het heeft de sterke voorkeur om bij voorgenomen afwijking van de standaard gebruikelijk-loonregeling dit vooraf te toetsen bij de belastingdienst om achteraf niet voor verrassingen te komen staan.

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kun je uiteraard contact opnemen met ons kantoor.