SBR - Digitaal aanleveren financiële gegevens

donderdag 07/04/2016

Per 1 januari 2017 wordt SBR, ofwel Standaard Bedrijfsrapportages, de nieuwe standaard waarbinnen ondernemers gegevens aan dienen te leveren bij diverse instanties. Hieronder zijn begrepen kredietinstellingen als banken, maar ook de Kamer van Koophandel, het CBS en de Belastingdienst.

Het gaat hierbij onder meer om jaarrekeningen en de diverse belastingaangiften.

Digitalisering

Door de toenemende digitalisering willen steeds meer instanties financiële gegevens niet meer op papier ontvangen, maar digitaal. Hiervoor is een standaard ontwikkeld, zodat de gegevens sneller en beter verwerkt kunnen worden. Gegevens hoeven nog maar eenmaal ingevoerd te worden, wat leidt tot meer efficiency en een kleinere kans op fouten. Ook de kwaliteit van de rapportages zal hierdoor verder verbeteren.

Doel is ook om de dienstverlening te verbeteren en de administratieve lasten voor ondernemers te verminderen.

Het verzenden van gegevens via SBR loopt via Digipoort en XBRL en is gecodeerd en dus veilig.

Banken

Inmiddels doen drie grote banken mee aan SBR; ING, Rabobank en ABN Amro. Zij maken gebruik van SBR Direct. U kunt uw kredietrapportage dan rechtstreeks digitaal aanleveren. De banken gebruiken deze rapportages onder meer om verstrekte / nog te verstrekken kredieten te beoordelen.

Om als onderneming hiervan gebruik te kunnen maken, dient u te kwalificeren als “micro” of “kleine” onderneming. Uw balanstotaal bedraagt minder dan 6 miljoen euro, uw netto-omzet is lager dan 12 miljoen euro en u heeft gemiddeld minder dan 50 werknemers in dienst. 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met ons kantoor.