Openbaar WOZ-register ultimo 2016 in de lucht

donderdag 15/09/2016

In maart 2013 stemden de Eerste en Tweede Kamer in met het wetsvoorstel om de WOZ-waarden van woningen openbaar te maken via een online register. Vanaf 1 oktober 2016 moeten de WOZ-waarden van de woningen in alle 390 Nederlandse gemeenten openbaar zijn en te raadplegen via een WOZ-viewer. Het project is bekend onder de naam ‘Gluren bij de buren’.

Inleiding

Vastgoedeigenaren ontvangen jaarlijks een WOZ-beschikking van de gemeente nadat die de waarde van onroerende zaken (WOZ) heeft vastgesteld. De hoogte van de WOZ-beschikking is van invloed op de verschillende belastingen, waaronder de ozb (onroerendezaakbelasting) en inkomstenbelasting.

Op dit moment kunnen veel woningbezitters al via MijnOverheid de WOZ-waarde en het taxatieverslag van hun woning vinden. MijnOverheid biedt enkel en alleen de gegevens over het eigen pand. Hier zijn geen WOZ-waarden van andere panden te vinden.

Uitstel lancering register

Onlangs is bekend geworden dat een meerderheid van de gemeenten de deadline voor het openbaar maken van de WOZ-waarde van woningen niet gaat halen. Naar verwachting is de site later in 2016 wel beschikbaar.

Wat is zichtbaar?

In het openbaar register kan straks iedereen de waarde van zijn huis vergelijken met de waarde van zelfgekozen andere woningen, door op een plattegrond een willekeurige woning aan te klikken of een adres in te voeren.

Belangrijk om te weten is dat alleen de WOZ-waarde zal worden getoond. De andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals wie de eigenaar is of wat de verkoopprijs is, zijn niet op deze manier te raadplegen. Ook worden de taxatieverslagen niet openbaar. Daarnaast gaat het vooralsnog alleen om de WOZ-waarde van woningen en bijvoorbeeld niet van bedrijfspanden. De wetgever verwacht dat een transparantere WOZ-waarde bijdraagt aan de acceptatie van de WOZ-waarde door burgers en aan een verbetering van de kwaliteit van die WOZ-waarde.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.