Naheffing bij te veel gereden vakantiekilometers

maandag 12/08/2019

Heb je een werknemer met een auto van de zaak en die rijdt tijdens zijn vakantie toch te veel privé kilometers dan is toegestaan, dan moet je als werkgever toch de bijtellingsregels toepassen.

Als een werknemer een auto van de zaak rijdt, is de werkgever verplicht om bijtelling bij zijn loon te gaan tellen. Je kunt hier echter onder uitkomen als werknemer door maar maximaal 500 kilometer per jaar privé te rijden.

Indien je als werknemer niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden rijdt met de auto van de zaak, kun je bij de Belastingdienst een “Verklaring geen privégebruik auto” aanvragen. Je moet daarnaast uiteraard nog wel een sluitende kilometerregistratie bijhouden. Er hoeft dan geen bijtelling op het loon plaats te vinden. De werkgever betaalt dan geen werkgeverslasten over deze bijtelling en bij de werknemer wordt minder loonbelasting ingehouden, zodat hij meer nettoloon ontvangt.

Maar wat gebeurt er nu als de werknemer toch boven de grens van 500 kilometer komt. Dus stel hij rijdt tijdens zijn vakantie toch te veel privé kilometers dan gepland. Dan heeft dit gevolgen voor de werknemer. Hij moet dit melden bij de Belastingdienst dat de verklaring niet meer van toepassing is. De werkgever ontvangt dan een brief van de Belastingdienst en moet dan alsnog bijtelling bij het loon van de werknemer gaan tellen. De werknemer krijgt dan een naheffingsaanslag voor de niet betaalde loonbelasting, de premies werknemersverzekeringen en de werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet voor zijn rekening.

Als werkgever moet je niet wachten op de brief van de Belastingdienst, maar de bijtelling al toepassen als hij op de hoogte is van de overschrijding van de 500 kilometergrens. Doe je dit niet, dan komen de naheffingsaanslagen of correctieverplichtingen voor rekening van de werkgever.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kun je uiteraard contact opnemen met ons kantoor. Ook gedurende de vakantieperiode zijn wij goed bereikbaar!