Mogelijk hogere teruggave btw-zonnepanelen

maandag 15/07/2019

Kopers van nieuwbouwwoningen kunnen mogelijk een hoger bedrag aan btw claimen naar aanleiding van uitspraken van de Rechtbanken Noord-Nederland, Zeeland en West-Brabant.

Algemeen bekend is dat u als particulier recht heeft op een teruggaaf van de btw op de aankoop- en installatiekosten van uw zonnepanelen, wanneer u de opgewekte elektriciteit deels terug levert aan uw energieleverancier. De Rechtbank heeft echter geoordeeld dat de betaalde btw van de bouwkosten, zoals van het dak waar de zonnepanelen op- of in liggen, ook deels voor teruggaaf in aanmerking komt.

Kopers van een nieuwbouwwoning met zonnepanelen kunnen daarom mogelijk meer btw terugvragen dan eerder werd gedacht. Bij nieuwbouwprojecten komen er tegenwoordig bijna standaard zonnepanelen op het dak te liggen. Tot voor kort was het uitgangspunt dat kopers van een nieuwbouwwoning met zonnepanelen alleen de betaalde btw op de zonnepanelen terug mochten vragen. Twee verschillende rechtbanken hebben nu een uitspraak gedaan over de teruggaaf van btw op de bouwkosten van een woning met zonnepanelen. In beide zaken kreeg de particulier een deel van de betaalde btw op de bouwkosten van de woning terug omdat de rechtbank oordeelde dat de woning door de installatie van de zonnepanelen deels een zakelijke functie heeft verkregen. De Belastingdienst kan overigens nog tegen de uitspraak van de Rechtbank in hoger beroep gaan.

Berekening teruggave
Allereerst is er een verschil tussen niet geïntegreerde zonnepanelen en geïntegreerde zonnepanelen. Niet-geïntegreerde zonnepanelen zijn vaak op het dak gemonteerd en maken geen vast onderdeel van het dak uit.

De teruggave is door de Rechtbank bepaald door de berekening van de “nuttige ruimte”. Hierbij wordt de oppervlakte van de zonnepanelen gedeeld door de totale vloeroppervlakte van de woning inclusief de oppervlakte van de zonnepanelen. De betaalde btw voor de bouw van de woning moet daarom voor het berekende percentage aan de particulier worden terugbetaald. Deze teruggaaf komt bovenop de terug te geven btw, die betaald is voor de aankoop en installatie van de zonnepanelen.

Geïntegreerde zonnepanelen wekken niet alleen energie op maar dienen ook als dakbedekking en hebben daarom niet alleen maar een economische (zakelijke) functie. Bij de berekening van de nuttige ruimte is de oppervlakte van de geïntegreerde zonnepanelen gedeeld door de totale vloer- en dakoppervlakte van de woning. Door de overheid is bepaald dat het berekende percentage wordt vermenigvuldigd met 1/3.

Kopers kunnen in principe met vijf jaar terugwerkende kracht een reeds ingediende btw-aangifte corrigeren en het eerder gemiste bedrag alsnog terugvragen.

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.