Minimumtarief ZZP’ers vanaf 2021

donderdag 27/06/2019

Vanaf 2021 komt er een minimum uurtarief voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers). Het minimum uurtarief gaat 16 bedragen zo is afgelopen week bekend geworden.

Momenteel zijn ZZP’ers nog vrij in het bepalen van hun uurtarief. Echter uit onderzoek is gebleken, dat ZZP’ers met een voltijdbaan niet altijd kunnen rondkomen: in 2017 betrof dit 8,6% van de ZZP’ers, terwijl het bij werknemers in loondienst om 1,6% ging. Momenteel werken ca. 85.000 ZZP’ers voor een uurtarief lager dan 16.

Om te voorkomen dat deze groep onder de armoedegrens komt te leven en zich (door de te lage tarieven) ook niet kan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en/of ziekte is er een minimum uurtarief bepaald van 16 door de overheid. Met het minimum uurtarief zou de betreffende groep ZZP’ers ook in staat moeten zijn te sparen voor tegenvallers als werkloosheid of voor de oude dag.

Het minimum uurtarief gaat overigens gelden voor alle ZZP’ers ongeacht hun clientèle en/of opdrachten; er zullen geen afwijkende criteria opgesteld worden. Het betreft een uurtarief voor verrichte werkzaamheden door de ZZP’ers waarbij het niet uitmaakt voor welke duur een opdracht is aangenomen en of de clientèle particulier of zakelijk is. In het regeerakkoord was aanvankelijk afgesproken, dat alle ZZP’ers met een (te) laag uurtarief een dienstverband zouden krijgen, maar deze afspraak blijkt in strijd te zijn met Europese wetgeving.

In tegenstelling tot bovenstaande zijn er ook ZZP’ers met een uurtarief van 75 of meer. Ook voor hen gaat er wat veranderen: zij kunnen voorafgaand aan een opdracht met de opdrachtgever afspreken, dat ze het werk als zelfstandige gaan uitvoeren. Hiertoe wordt de zelfstandigenverklaring in het leven geroepen. Met deze verklaring kunnen ze naar de belastingdienst toe aantonen, dat ze als zelfstandige werken en kunnen er geen naheffingen (bijv. loonheffing) opgelegd worden. Een belangrijke voorwaarde hierbij is wel dat de opdracht maximaal één jaar duurt.

Inmiddels is ook bekend geworden dat de wet DBA vervangen zal gaan worden door een nieuwe wet, waardoor het onder meer eenvoudiger en overzichtelijker moet worden of iemand daadwerkelijk een ZZP’ers is. Eén van de belangrijkste veranderingen is de vervanging van de modelovereenkomst door een opdrachtgeversverklaring. Daarnaast gaat de belastingdienst meer mensen inzetten om te controleren of bedrijven zich wel houden aan de regels rondom het inhuren van ZZP’ers. Momenteel zijn er 30 fte’s beschikbaar, maar dit wordt in eerste instantie uitgebreid naar 60 en later zelfs naar 80 fte’s.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.