Meewerken partner in onderneming

donderdag 09/05/2019

Indien je partner meewerkt in je onderneming, zijn er twee manieren waarop een fiscaal voordeel kan worden behaald:

- Het toekennen van een meewerkbeloning;
- Het toepassen van meewerkaftrek.

Bij het toekennen van een meewerkbeloning krijgt je partner een beloning voor het meewerken binnen de onderneming. Dit moet een reëel uurloon zijn voor de verrichte werkzaamheden en moet minimaal op jaarbasis 5.000 bedragen. Deze beloning is aftrekbaar in je onderneming, maar wel belast bij je partner in de aangifte Inkomstenbelasting.

Als je als ondernemer in een hoger belastingtarief valt dan je partner, levert dit een tarief voordeel op. Daarnaast heeft je partner recht op arbeidskorting die in mindering komt op de te betalen inkomstenbelasting. Een nadeel is dat je partner over de meewerkbeloning de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringwet is verschuldigd. Dit is een bijdrage van 5,7% van de meewerkbeloning.

Bij het toepassen van de meewerkaftrek, krijgt je als ondernemer een extra aftrekpost. Als partner zijnde hoef je hiervan niets aan te geven. Voor het toepassen van de meewerkaftrek gelden wel regels. Je moet namelijk een urenadministratie bijhouden om aan te tonen hoeveel uur je hebt meegeholpen in de onderneming. Hierbij tellen ondersteunende werkzaamheden, zoals huishoudelijke taken, het schoonmaken van het kantoor of het beantwoorden van de telefoon niet mee.

De hoogte van de meewerkaftrek is afhankelijk van het aantal meegewerkte uren en de behaalde winst. Hiervoor bestaat een tabel. Zo krijg je bijvoorbeeld voor 525 uur tot en met 875 uur een aftrek van 1,25% van de winst en voor meer dan 1750 uur een aftrek van 4,0% van de winst.

Welke optie de beste is als je partner meewerkt in je onderneming is afhankelijk van meerdere aspecten, zoals de hoogte van de winst uit de onderneming en andere fiscale aftrekposten.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.