Lenen binnen de familie

donderdag 29/11/2018

Heeft een familielid geld nodig voor bijvoorbeeld een verbouwing, het kopen van een woning of iets anders? Dan kun je een lening verstrekken, maar je moet wel letten tegen welke voorwaarden de lening wordt verstrekt, zodat de Belastingdienst dit niet als een belaste schenking gaat beschouwen.

Naar welke voorwaarden moet je kritisch kijken om de lening te verstrekken?

Rentepercentage

Is de lening direct opeisbaar, dan moet je minimaal een rente van 6% hanteren. Dit rentepercentage wordt namelijk ook voor de schenkbelasting geëist. Als je een lagere rente hanteert, wordt het verschil tussen de twee rentes maal de waarde van de lening als een schenking aangemerkt. Deze belastingheffing zou je mogelijk kunnen voorkomen door dit verschil als jaarlijkse schenkingsvrijstelling te benutten.

Is de lening niet direct opeisbaar, dan kun je een rente hanteren die gelijk is aan een zakelijke marktrente. Er zullen wel zekerheden moeten worden verstrekt, zoals bijvoorbeeld een hypothecaire zekerheid.

Leningsvoorwaarden

Als de lening tegen een lagere rente en zachte leningsvoorwarden wordt verstrekt, is er sprake van een onzakelijke lening. Het nadeel hiervan kan zijn, dat wanneer je de lening vanuit zakelijk vermogen hebt verstrekt, je een mogelijk verlies niet fiscaal kan aftrekken.

Je kan de lening als zakelijke lening laten opstellen. Om dat te doen, moet je scherp zijn op de volgende voorwaarden: zakelijke rente, aflossingsverplichtingen, boeterente bij vervroegde aflossing en voldoende zekerheden. Als het over een lening voor een eigen woning of verbouwing gaat, moet de lening in minimaal 30 jaar annuïtair worden afgelost. Dan pas kan de geldlener de rente fiscaal aftrekken.

Ten slotte is het aan te bevelen om deze lening op papier vast te leggen. Deze vastlegging is niet alleen voor de Belastingdienst, maar ook voor jezelf en andere familieleden in het geval van overlijden. Vergeet hierbij niet een fiscale glijclausule op te nemen in de leningsovereenkomst. Zo kun je de voorwaarden met terugwerkende kracht aanpassen wanneer de Belastingdienst het niet eens is met een ander deel uit de overeenkomst.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.