“Mantelzorgboete” van de baan

donderdag 31/08/2017

De kostendelersnorm voor AOW’ers waarbij alleenstaande ouderen worden gekort op hun AOW-uitkering gaat definitief niet door. De omstreden regeling heeft veel stof doen opwaaien vanwege de negatieve effecten op de mantelzorg en wordt daarom ook wel “mantelzorgboete” genoemd.

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden en onderdeel hiervan is de invoering van de kostendelersnorm voor uitkeringsgerechtigden. De kostendelersnorm houdt in dat woonlasten kunnen worden gedeeld als een huishouden wordt gedeeld met meerdere volwassenen. Als gevolg hiervan worden de uitkeringen voor deze uitkeringsgerechtigden lager. De invoering van de kostendelersnorm in de AOW is destijds uitgesteld om te onderzoeken wat de effecten zijn op de mantelzorg van de kostendelersnorm in de AOW. 

Nu is het zo dat de hoogte van de AOW voor alleenstaande AOW’ers bij volledige AOW-opbouw 70% van het wettelijk minimumloon bedraagt en voor echtparen en samenwonenden 50% van het wettelijk minimumloon (per persoon). De invoering van de omstreden kostendelersnorm in de AOW hield in dat ook alleenstaande AOW’ers die samenwonen met een kind worden gekort naar 50% van het wettelijk minimumloon in plaats van de huidige 70%. Een boete op mantelzorg dus, concludeerden tegenstanders. 

Na meerdere keren uitstel is het nu dus definitief tot afstel gekomen, zo werd bekend gemaakt in de Voorjaarsnota 2017 van het demissionair kabinet.

Alleenstaande ouderen kunnen daarom nu bij hun kinderen blijven of gaan wonen zonder dat ze gekort zullen worden op hun AOW-uitkering. Overigens blijft de kostendelersnorm wel van toepassing in andere situaties, zoals bij mensen met een bijstandsuitkering. Of als mensen met een AOW-uitkering samen gaan wonen.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.