Kan ik iets doen aan de belastingheffing over mijn box III vermogen?

vrijdag 24/11/2017

De peildatum voor de vermogens en rendementsheffing (1 januari 2018) komt weer dichterbij. Met het oog op de naderende peildatum en de nieuwe regelgeving omtrent de vermogens en rendementsheffing reden genoeg om eens stil te staan bij mogelijke maatregelen om de belastingheffing over box III vermogen te verminderen.

De eerste mogelijkheid om de rendementsgrondslag in box III te verlagen zou kunnen zijn het aflossen van eigenwoningschulden.

Een tweede mogelijkheid is om spaargeld om te zetten in een vermogensbestanddeel dat niet als box III vermogen wordt aangemerkt. Hierbij valt te denken aan roerende zaken die voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn duurdere consumptieartikelen zoals inboedel, auto’s, kleding en een caravan.

Een derde mogelijkheid zou het onderbrengen van laag renderend spaargeld in een B.V. kunnen zijn waardoor het vermogen uit box III verdwijnt. De B.V. kent een hogere gecombineerde belastingdruk van 40-44%, maar is effectief aantrekkelijker als de spaarder het fictieve rendement niet behaalt.

Tot slot bestaat er ook altijd de mogelijkheid om vermogen te schenken aan de kinderen. Bij de kinderen hoeft dit tot het bedrag van het heffingsvrije vermogen niet tot heffing in box 3 te leiden en door vrij van recht te schenken kunnen de ouders de eventuele schenkbelasting ook nog eens voor hun rekening nemen. De schenking hoeft daarnaast niet definitief te zijn, aangezien deze herroepelijk of onder bepaalde voorwaarden kan worden geschonken.

Mocht je naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, neem dan contact op met ons kantoor.