ISDE subsidie (Investeringssubsidie duurzame energie)

donderdag 26/09/2019

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft je een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

De rijksoverheid stimuleert Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Dit bespaart energie en dringt de CO2-uitstoot terug.

De ISDE-regeling is voor:
• particulieren
• buitenlandse particulieren met bijvoorbeeld een (vakantie)woning in Nederland
• zelfstandig ondernemers, woningcorporaties en bedrijven
• zakelijke partijen uit het buitenland die een apparaat in Nederland installeren
• gemeenten, provincies, openbaar lichaam als marktpartij of eigenaar of huurder van een (on)roerende zaak

Budget

De beschikbare subsidie voor zakelijke gebruikers en particulieren bedraagt in 2019 100 miljoen. De ISDE is een meerjarige regeling die is geopend op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. In 2019 kun je subsidie aanvragen tot en met 31 december 2019 (17.00 uur).

Voorwaarden ISDE zakelijke gebruikers

Voor aanvragers uit de zakelijke markt gelden eigen voorwaarden voor de subsidieaanvraag.
• je hebt een geldig KvK-nummer
• je mag nog geen koopovereenkomst zijn aangegaan wanneer je subsidie aanvraagt
• je laat het apparaat in Nederland installeren, een apparaat voor een nieuwbouwwoning komt niet in aanmerking als deze nodig is om aan de wettelijke EPC-eis te voldoen.
• je bent eigenaar van de investering
• je krijgt nooit meer subsidie dan het maximum bedrag in de verleningsbeschikking
• je mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de subsidievaststelling verwijderen
• je neemt het apparaat binnen 12 maanden na de goedkeuring (verlening) van de subsidie in gebruik. Het kan voorkomen dat dit niet lukt binnen deze termijn. Wil je uitstel? Meld dit schriftelijk bij RVO.nl onder opgaaf van de reden van vertraging en de geplande realisatiedatum. Je overlegt daarbij een (kopie) koopovereenkomst van het te subsidiëren apparaat. RVO.nl kan eenmalig uitstel verlenen voor de realisatie. Daarbij geldt de voorwaarde dat er concreet uitzicht bestaat op realisatie binnen een afzienbare en afgesproken termijn. Wanneer het project is gerealiseerd vraag je de vaststelling aan.

Subsidie aanvragen voor meer dan een apparaat mag, maar je doet een subsidieaanvraag per categorie.

Gemeenten, provincies en openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak subsidie aanvragen.

Per 1 januari 2018 moet de aanvrager een bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur, bijvoorbeeld een factuur van een installateur of aannemer.

Emissiewaarden pelletkachels en biomassaketels

Om de uitstoot van verontreinigende stoffen van biomassaketels en pelletkachels tot een minimum te beperken, zijn strenge maar haalbare emissie-eisen opgenomen.

Bron: RVO.nl

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kun je uiteraard contact opnemen met ons kantoor.