Horecakosten in je administratie

donderdag 06/12/2018

Elke ondernemer maakt wel eens kosten voor eten en drinken buiten de deur. Toch is het niet altijd even duidelijk in welke mate je deze kosten zakelijk kunt opvoeren, en op welke manier. Er zijn echter heldere regels ten aanzien van deze kosten.

Horeca-kosten die je zelf maakt, zijn in beginsel privé-kosten. Ook zijn de kosten niet aftrekbaar van de winst en is de BTW niet aftrekbaar. Wanneer je echter aan een aantal regels voldoet, kunnen deze kosten alsnog voor aftrek in aanmerking komen.

Voorop staat, dat het zakelijk belang van de gemaakte kosten duidelijk moet zijn. In dat geval zijn de kosten namelijk voor 80% aftrekbaar. Wanneer je al deze kosten wilt aftrekken, dan kun je ook een vast bedrag bij je winst tellen. In 2018 was dat 4.500,-. Uiteindelijk betekent dit dus dat het vaste bedrag pas interessant is wanneer het totaal van de aftrekposten hoger is dan 22.500,-.

Dit geldt zowel wanneer je met je personeel uit eten gaat, als wanneer er met zakelijke relaties gegeten of gedronken wordt.

Wel is het, zoals al gemeld, belangrijk om aan te kunnen tonen dat er sprake is van zakelijk belang. Zo is het aan te raden om op de bonnen of facturen de namen van klanten of medewerkers te zetten, als ook het doel van de bijeenkomst. Mochten er notulen zijn van de bijeenkomst, helpt het om ook deze te bewaren. Wanneer de kosten in verhouding staan tot het belang dat ze dienen, zijn deze aftrekbaar volgens de eerder genoemde verdeelsleutel.

BTW van eten en drinken buiten de deur is overigens nooit aftrekbaar. Iets waar ook nog wel eens onduidelijkheid over is bij veel ondernemers.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.