Het URENCRITERIUM: het lijstje wat je geld op kan leveren!

donderdag 02/03/2017

Alsof ondernemers al niet genoeg gebukt gaan onder allerlei administratieve verplichtingen die voortvloeien uit wet- en regelgeving. Het bijhouden van de uren die je besteedt aan de onderneming levert je geld op!

Indien je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting (bijvoorbeeld eigenaar van een eenmanszaak of vennoot in een Vennootschap Onder Firma) kun je in aanmerking komen voor ondernemersaftrek. Ondernemersaftrek is een verzameling van diverse fiscale faciliteiten waarmee ondernemers de belastbare winst uit de onderneming kunnen  verlagen. Voor sommige vormen van ondernemersaftrek geldt het zogenaamde urencriterium als absolute voorwaarden.

Het urencriterium houdt in dat er in een boekjaar minstens 1.225 uur  aan de onderneming moet worden besteed. De 1.225 uur is gebaseerd op de gedachte dat een ondernemer gedurende 49 weken tenminste 25 uur per week aan zijn onderneming besteed. Indien je bijvoorbeeld 980 uren (80% van de minimale grens van 1.225 uur) besteedt aan je onderneming, heb je dus geen recht op 80% van de fiscale faciliteiten. Kortom, het is alles of niets!

 

Vormen van ondernemersaftrek waarvoor het urencriterium niet geldt:

- De MKB-winstvrijstelling                                             - De willekeurige afschrijving

- De stakingsaftrek                                                       - De energie-investeringsaftrek

- De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek                        - De milieu-investeringsaftrek

- De fiscale doorschuiffaciliteiten

 

Vormen van ondernemersaftrek waarvoor het urencriterium wel geldt:

- Zelfstandigenaftrek (en startersaftrek)

- Fiscale Oudedagsreserve (FOR)

- Meewerkaftrek

- De S&O-aftrek 

 

Welke uren mag ik toerekenen aan het urencriterium en welke niet?

Toe te rekenen uren                                                     Niet toe te rekenen uren

- woon-werk verkeer                                                    - ziekte

- studie op het gebied van eigen vakgebied                  - arbeidsongeschiktheid *

- zwangerschapsverlof (16 weken)

- reistijd naar klanten of leveranciers

- ineffectief zijn mag                                                    * behoudens startersaftrek

 

Naast mijn onderneming ben ik ook nog in loondienst. Kan ik nog wel voldoen aan het urencriterium?

Dat kan zeker. Je dient tenminste 50% van de totaal aan tijd dat je aan loondienstverband en ondernemerschap besteedt aan je onderneming te besteden. Deze voorwaarde wordt ook wel het grotendeels criterium genoemd. Starters hoeven niet aan deze voorwaarde te voldoen, maar wel tenminste 1.225 uur te besteden aan de onderneming.

Als ik mijn onderneming na 6 maanden start, moet ik dan nog steeds voldoen aan het gehele urencriterium van 1.225 uur?

Het antwoord is JA. Ongeacht wanneer je start met je onderneming, je dient in het betreffende boekjaar tenminste 1.225 uur te hebben besteed aan je onderneming.

Is er sprake van een zogenaamde bewijslast?

Het is de aan de verantwoordelijkheid van de ondernemer om het aannemelijk te maken dat daadwerkelijk wordt voldaan aan het urencriterium. In de praktijk blijkt de Belastingdienst met name een steekproef te houden bij ondernemers met een bescheiden omzet en rentabiliteit. Het is derhalve raadzaam om een deugdelijke en onderbouwde urenadministratie te voeren.

Wat levert het nu eigenlijk op?

- Zelfstandigenaftrek: verlaging van de belastbare winst uit de onderneming met maximaal  EUR 7.280,-;

- Startersaftrek: indien je voldoet aan de voorwaarde van starter heb je recht op een aanvullende verlaging van de belastbare winst uit de onderneming met een bedrag van EUR 2.123,-;

- Fiscale Oudedagsreserve (FOR): verlaging van de belastbare winst uit de onderneming met 9,44% met een maximum  van EUR 8.946,-;

- Meewerkaftrek: tot maximaal 4% van de belastbare winst uit de onderneming;

- Voor S&O-aftrek gelden specifieke en aanvullende criteria en kortingen (zie www.RVO.nl).

Kortom, deze administratieve last levert je zeker wat op!

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kun je uiteraard contact opnemen met ons kantoor.