Heffingskorting alleen voor werknemers inwoners van Nederland

donderdag 09/08/2018

De loonbelasting en de inkomstenbelasting kennen heffingskortingen. Deze heffingskortingen bestaan uit een belastingdeel en een premiedeel. Op dit moment heeft iedereen die onder de loonbelasting valt, recht op het belastingdeel van de heffingskortingen die samen de loonheffingskorting vormen. En iedereen die geheel of gedeeltelijk verzekerd is voor de volksverzekeringen, heeft (voor een deel) recht op het premiedeel van de heffingskortingen.

Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Niet-inwoners van Nederland hebben daar geen recht meer op!

Jouw organisatie moet van alle werknemers die in de loonaangifte worden opgenomen, weten van welk land zij inwoner zijn. Dat is per 2019 bepalend voor het kiezen van de juiste loonbelastingtabel.

Dit bepaal je op basis van de feiten en omstandigheden die bij jou bekend zijn: bijvoorbeeld de woonplaats die de werknemer bij jou heeft aangeleverd als 1 van de gegevens voor de loonheffingen, reiskostenvergoedingen die jij hem betaalt en gegevens voor beoordeling van de verzekeringsplicht. Heb je reden om te twijfelen, dan kun je jouw werknemer vragen om een woonplaatsverklaring, welke hij kan aanvragen bij het belastingkantoor waaronder hij valt.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.