Geen VAR meer, wel modelovereenkomsten

donderdag 12/05/2016

De VAR is verdwenen per 1 mei 2016. In plaats van een VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers modelovereenkomsten gebruiken. Opdrachtnemers kunnen dan geen VAR meer aanvragen.

Een modelovereenkomst biedt voor jou en je opdrachtgevers duidelijkheid en zekerheid. Als gewerkt wordt volgens de overeenkomst, is er geen sprake van loondienst en hoef je als opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. Je bent dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). Bij werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid krijg je dus geen uitkering.

Als je een modelovereenkomst gebruikt, zegt dat niets over hoe de Belastingdienst je inkomsten ziet. Of je inkomsten winst uit onderneming, loon uit dienstbetrekking of resultaat uit overige werkzaamheden zijn, beoordelen zij bij de aangifte inkomstenbelasting. Werken jij en je opdrachtgever volgens 1 van de modelovereenkomsten, dan zegt dat dus alleen iets over de loonheffingen en niets over je ondernemerschap.

Wat moet je doen?

Vanaf 1 mei moet je het volgende doen:

  • Bedenk samen met je opdrachtgever of je een modelovereenkomst nodig hebt. In veel gevallen is het duidelijk dat een zzp'er niet in loondienst werkt. Denk aan een schilder die steeds voor verschillende particulieren werkt. Je hoeft in deze gevallen geen modelovereenkomst te gebruiken. Bij twijfel kunt je met je opdrachtgever gebruikmaken van een modelovereenkomst, maar dit is niet verplicht.
  • Zoek een modelovereenkomst die past bij de manier waarop jij en je opdrachtgever willen werken.
  • Leg vast volgens welke modelovereenkomst jij en je opdrachtgever gaan werken. Stuur bijvoorbeeld de modelovereenkomst als bijlage mee in de mail waarin je afspraken maakt met je opdrachtgever. Of verwijs naar het nummer van de modelovereenkomst.
  • Werk volgens de afspraken in de gekozen modelovereenkomst. Zolang jij en je opdrachtgever dat doen, is er geen sprake van loondienst en hoeft je opdrachtgever geen loonheffingen in te houden.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kun je uiteraard contact opnemen met ons kantoor.