Geefwet nog even van kracht

donderdag 05/10/2017

Tot eind 2017 kun je nog met een extra fiscaal voordeel je favoriete culturele instelling steunen. Dit kan dankzij de geefwet die nog enkele maanden van kracht is. 

Giften die worden verstrekt aan culturele instellingen, leveren tot 1 januari 2018 nog voordeel op in de inkomstenbelasting. Deze gift wordt namelijk als aftrekpost verhoogd met 25 procent. Dat wil zeggen dat je een kwart meer aftrekt dan je eigenlijk hebt geschonken. Deze extra verhoging geldt voor een maximum aan giften van 5.000 per jaar. Maximaal kun je dus 1.250 extra als aftrek opvoeren.

Dit geldt alleen bij giften aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) die is aangemerkt als een culturele instelling. Om als culturele ANBI te worden aangemerkt moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied.

Hoeveel de aftrek uiteindelijk bedraagt, hangt wel af van het soort gift dat je doet. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een periodieke gift of een gewone gift. Bij een periodieke gift wordt jaarlijks hetzelfde bedrag geschonken wat is vastgelegd in een notariële akte of een schriftelijke overeenkomst. Bij dit soort giften geldt er geen drempel en geen maximumbedrag in de Inkomstenbelasting. Gewone oftewel eenmalige giften zijn ook aftrekbaar maar worden beperkt doordat uitsluitend het deel van de totale giften dat op jaarbasis hoger is dan 1 procent van je verzamelinkomen aftrekbaar is van de belasting, tot maximaal 10 procent.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.