Eigenrisicodragerschap 2020 dient uiterlijk op 1 oktober 2019 aangevraagd te zijn

donderdag 05/09/2019

Werkgevers die per 1 januari 2020 zelf het risico op instroom in de WGA of ZW willen dragen of willen terugkeren naar de publieke verzekering van het UWV dienen dit aan te vragen bij de belastingdienst. Deze aanvraag dient 13 weken voor ingangsdatum bij de belastingdienst binnen te zijn. De laatste inleverdatum is derhalve 1 oktober 2019.

De meeste werkgevers zijn voor de risico’s van arbeidsongeschiktheid voor de WGA of ZW verzekerd via het UWV. Deze premie hiervoor wordt maandelijks afgedragen als onderdeel van de afdrachten loonheffing door de werkgever.

Ondernemingen die ervoor kiezen om eigenrisicodrager te zijn, betalen deze premies niet aan het UWV. Hierdoor lopen de ondernemingen wel het risico om zelf op te draaien voor de kosten van zieke en/of arbeidsongeschikte werknemers voor maximaal 10 jaar. Hierna neemt het UWV deze taak op zich.

Als je kiest voor eigenrisicodragerschap is er de mogelijkheid om dit vervolgens te herverzekeren bij particuliere verzekeraars. Overweeg je over te stappen, laat je dan altijd vooraf goed informeren wat de financiële gevolgen kunnen zijn.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kun je uiteraard contact opnemen met ons kantoor.