Een alternatief voor financiering van de bank?

donderdag 02/08/2018

Heeft een ondernemer in het MKB een financiering nodig voor een investering of werkkapitaal dan zijn daarvoor verschillende mogelijkheden. Hoewel het grootste deel van de financieringen nog steeds via de traditionele bancaire vormen gaat, zien we de laatste jaren toch ook een forse groei van alternatieve financieringsvormen.

De eerste gedachte die een ondernemer heeft is doorgaans nog steeds om aan te kloppen bij zijn (huis-) bankier wanneer een lening of krediet nodig is terwijl die banken sinds de crisis minder gretig zijn geworden om deze te verstrekken.

Naast de reeds bestaande alternatieve financieringsvormen zoals leasing en factoring welke samen goed zijn voor meer dan 10 miljard financiering komen er ook steeds meer alternatieve vormen bij. Denk dan aan microfinanciering, business angels, kredietunie, MKB-fondsen en uiteraard crowdfunding. Het aanbod aan financieringspartijen is daarmee enorm toegenomen en de huisbankier hoeft dus niet meer per definitie de juiste partij te zijn om een financiering aan te vragen.

MKB bedrijven hebben gemiddeld één keer in de vijf jaar (bron MKB kredietcoach) een financieringsvraagstuk. Toch lukt het de ondernemer niet altijd de financiering te krijgen. Dat kan er enerzijds mee te maken hebben dat er onvoldoende vertrouwen is bij de financier, maar anderzijds kan het liggen aan het feit dat de aanvraag bij de “verkeerde” partij wordt gedaan of de kwaliteit van de aanvraag niet toereikend is.

Dat laatst is zonde en kan door een goede voorbereiding voorkomen worden. Dat kost weliswaar tijd, maar wanneer je er als ondernemer van overtuigt bent dat de financiering nodig is, dan beter inzetten op succes in plaats van halfslachtig een aanvraag indienen die uiteindelijk niets oplevert. Dan is het tijd (en geld) weggegooid. Stel altijd eerst vast of een aanvraag een serieuze kans heeft en zo ja, steek de aanvraag dan direct goed in.

Zorg dat de aanvraag compleet en goed onderbouwt is. De kans dat een financieringsaanvraag wordt gehonoreerd is de eerste keer namelijk het grootst.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.