De Rijksoverheid verplicht E-facturatie voor leveranciers met ingang van 1 januari 2017.

donderdag 30/06/2016

Binnen de rijksoverheid zijn er afspraken gemaakt over e-facturatie tussen vertegenwoordigers van overheden en bedrijven. Overheden eisen van hun leveranciers dat ze actief per 1 januari 2017 e-facturen gaan versturen.

E-facturering houdt in dat er van een factuur een gestructureerd digitaal bestand gemaakt wordt dat elektronisch wordt aangeleverd. Door het gebruik van een gestructureerd gegevensbestand, is een e-factuur elektronisch te verwerken in het boekhoudsysteem.

Handmatige verwerking is door e-facturatie niet meer nodig, waardoor deze administratieve verwerking foutloos kan verlopen.

Uiteraard dient een e-factuur aan dezelfde eisen te voldoen als een papieren factuur. Voor de verzending en ontvangst van een e-factuur zijn er bijzondere afspraken ten aanzien van specificaties, transport en adressering.

E-facturatie kent de volgende voordelen

  • De administratieve verwerking verloopt automatisch;
  • De papierstroom blijft achterwege;
  • Elektronische verwerking voorkomt fouten die bij handmatige verwerking gemaakt zouden kunnen worden;
  • Geen print- en portokosten, wat een directe besparing van de kosten oplevert;
  • Minder papierverbruik en een lagere CO2-uitstoot, waarbij u als ondernemer aan het milieu denkt;
  • De verwachte landelijke administratieve lastenbesparing is geschat op 10,7 miljoen euro.

Per 1 januari 2017 zullen alle leveranciers van de Rijksoverheid via inkoopovereenkomsten verplicht worden om e-facturen te versturen.

De verwachting is dat sub-overheden en het bedrijfsleven hierna zullen volgen. 

Werkt u als MKB- ondernemer voor de overheid, dan kunt u middels Digipoort de facturen aanleveren. Digipoort van de overheid ontvangt de berichten, controleert de ingestuurde facturen op de factuurvereisten en bevestigt de uiteindelijke ontvangst. 

Uiteraard zullen wij u van de ontwikkelingen betreffende e-facturatie middels onze website op de hoogte houden.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel, neem dan contact op met ons kantoor.