De gemiddelde Whk-premies nagenoeg gelijk in 2018

vrijdag 29/09/2017

De gemiddelde premies voor de Werkhervattingskas (Whk) vallen in 2018 iets hoger uit dan in 2017. Dat blijkt uit de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet (ZW) 2018 die onlangs gepubliceerd zijn door het UWV.

De gemiddelde WGA-premie stijgt in 2018 van 0,74% naar 0.75%. De premie voor de Ziektewet stijgt van 0,35% naar 0,41%.

De stijging heeft volgens het UWV te maken met 2 zaken. Voor de WGA geldt dat deze nog in de opbouwfase zit. Voor de ZW komt de stijging door de trend dat werkgevers met een hoog risico bij het UWV verzekerd blijven en werkgevers met een lage ziektewet-instroom het risico zelf gaan dragen. Hierdoor gaat de UWV premie omhoog.

De exacte premie voor 2018 krijg je eind 2017 via een beschikking van de Belastingdienst.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.