Dagloon uitkeringen per 1 juli 2017 omhoog

donderdag 03/08/2017

Door de verhoging van het wettelijk minimumloon met 0,89% per 1 juli 2017 is ook het dagloon voor de uitkeringen WAO/WIA WW en ZW met dit percentage gestegen.

Het maximumdagloon per 1 juli 2017 is nu 207,60 wat op jaarbasis resulteert in een bedrag van 54.183,60.

Voor een onderneming is het maximumdagloon van belang als deze werknemers in dienst heeft die een uitkering krijgen op grond van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Dit betreft een uitkering voor zwangerschaps- of bevallingsverlof, pleegzorgverlof of adoptieverlof. Door het UWV wordt nooit meer dan het maximumdagloon uitgekeerd. De werkgever vult de uitkering van het UWV normaliter aan tot 100% van het salaris. Dit is geen verplichting maar afhankelijk wat in cao of arbeidsovereenkomst overeengekomen is.

Het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringwet veranderen niet per 1 juli 2017. Voor 2017 zijn deze vastgesteld op 206,54 per dag en 53.701,- op jaarbasis.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel, neem dan contact op met ons kantoor.