Compensatieregeling kosten E-Herkenning

donderdag 25/06/2020

Doe je aangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk, het nieuwe portaal voor ondernemers? Dan heb je DigiD of e-Herkenning nodig om in te loggen. E-Herkenning is niet gratis, voor ondernemers die beperkt gebruik maken komt er een compensatieregeling.

Alle organisaties die e-Herkenning alleen nodig hebben voor het doen van hun belastingaangiften kunnen gebruik maken van de regeling. Dit geldt niet voor eenmanszaken. Zij kunnen aangifte doen met DigiD.

De regeling compenseert 1 e-Herkenningsmiddel per organisatie per jaar. De machtiging aan een intermediair wordt niet gecompenseerd. De compensatie is op jaarbasis. De regeling start (met terugwerkende kracht) vanaf 1 januari 2020 en duurt 2 jaar. De vergoeding wordt betaald aan de ondernemer zelf en geldt alleen voor het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel. Je regelt dit bij 1 van de erkende leveranciers. Ook als je al een inlogmiddel hebt en deze om wilt laten zetten. Er wordt ongeveer  24,- vergoed; de prijs van een Belastingdienst EH3-inlogmiddel. Vanaf augustus kun je de vergoeding online aanvragen via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, rvo.nl.

Compensatie voor organisaties die zich niet in het Handelsregister kunnen inschrijven

Deed je loonaangifte of aangifte vennootschapsbelasting via het oude portaal voor ondernemers van de Belastingdienst? En kun je je niet in het Handelsregister inschrijven en daarom geen e-Herkenning aanschaffen? Dan moet je voorlopig aangifte doen via een softwarepakket of intermediair. Ook dan heb je recht op compensatie. Verder informatie hierover volgt binnenkort.

Uitstelregeling loonaangifte verlengd

Heb je vanwege de invoering van e-Herkenning tot 1 juli 2020 uitstel gekregen voor het doen en betalen van de loonaangiften? En heb je ook daadwerkelijk nog geen aangifte over een tijdvak in 2020 gedaan? Dan wordt het uitstel automatisch verlengd tot 1 augustus 2020. Zo heb je extra tijd voor de aanschaf van eHerkenning. Heb je uitstel tot 1 juli 2020, maar al aangifte gedaan over een tijdvak in 2020? Dan wordt het uitstel niet verder verlengd. Zorg ervoor dat je voor 1 juli je aangiften indient en betaalt voor tijdvakken met een uiterste aangiftedatum voor 1 juli 2020.

Heb je door de coronacrisis betalingsproblemen?

Doe dan aangifte en wacht met betalen tot je een naheffingsaanslag krijgt. Als je die hebt gekregen, kun je tot 1 oktober 2020 uitstel van betaling aanvragen.