Btw-aangifte 2016 corrigeren vóór 1 april 2017

donderdag 02/03/2017

Heb je over 2016 te weinig btw aangegeven? Geef de btw dan alsnog aan met het digitale formulier ‘Suppletie omzetbelasting’ en betaal voor 1 april 2017. Dan voorkomt je belastingrente en mogelijk een boete.

Je kunt het suppletieformulier vinden op de site van de belastingdienst. Heb je teveel btw aangegeven en betaald? Vraag dit dan ook terug met één van beide suppletieformulieren.

Belastingrente en boete

Stel je bij het opmaken van je jaarstukken vast dat je nog btw moet aangeven en betalen over 2016? Dan hoef je geen belastingrente te betalen als je de verschuldigde btw aangeeft en betaalt vóór 1 april 2017. Je kunt dan ook een boete voorkomen. Hiervoor mag het alsnog te betalen bedrag niet hoger zijn dan 20.000 en ook niet meer zijn dan 10% van de betaalde btw over 2016.

Btw-bedrag minder dan 1.000?

Is de teveel of te weinig opgegeven btw minder dan 1.000? Dan hoef je geen suppletieformulier in te dienen. Je mag deze btw dan verwerken in je eerstvolgende btw-aangifte.

Op 1 maart 2017 beëindigt de Belastingdienst haar ‘Actie balansschulden omzetbelasting’, die medio 2013 is aangekondigd en gestart. Vanaf 1 maart 2017 gelden weer de uitgangspunten voor het opleggen van boetes bij het toezichtproces, zoals die zijn vastgelegd in het besluit bestuurlijke boeten belastingdienst.

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kun je uiteraard contact opnemen met ons kantoor.

Bron: Belastingdienst