Belastingvrij schenken 2020

woensdag 12/02/2020

Met schenken kun je alvast iets van jouw vermogen overdragen aan de volgende generatie. Er zijn diverse mogelijkheden om belastingvrij te schenken in 2020. Zo kun je daadwerkelijk geld overmaken als schenking, maar je kunt ook schenken en dit bedrag schuldig blijven (op papier schenken). In dit artikel beperken wij ons tot de schenking in geld.

Schenkingsvrijstellingen

Schenken van geld bij leven, zeker als dit geleidelijk gebeurt, is vaak fiscaal voordeliger dan dat de erfgenamen geld ontvangen bij overlijden. Door jaarlijks een bedrag te schenken aan jouw kinderen, wordt jouw vermogen kleiner zodat, mocht je komen te overlijden, jouw kinderen straks minder erfbelasting betalen. Het voordeel kan oplopen tot maximaal 10% belasting.

Er bestaan algemene schenkingsvrijstellingen en schenkingsvrijstellingen in bijzondere situaties. Als onder de algemene schenkingsvrijstelling een bedrag geschonken wordt, dan hoeft er geen aangifte gedaan te worden en is het genoemde bedrag belastingvrij over te maken naar bijvoorbeeld jouw kinderen. Van de schenkingsvrijstellingen in bijzondere situaties dient altijd aangifte gedaan te worden.

Maakt u optimaal gebruik van de vrijstellingen dan hoeft er in ieder geval geen schenkbelasting te worden betaald.

Algemene schenkingsvrijstelling

Kinderen                                                                                                                    5.515

Overige verkrijgers                                                                                                     2.208

De algemene schenkingsvrijstellingen gelden per kalenderjaar, een schenking begin december 2019 staat een schenking in februari 2020 daarom niet in de weg.

Bijzondere schenkingsvrijstellingen

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig)                                                                                  26.457

Of

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig) indien schenking wordt aangewend voor een
dure studie                                                                                                                 55.114

Verkrijgers 18-40 jaar (eenmalig) indien schenking wordt aangewend voor
de eigen woning                                                                                                         103.643

De belastingvrije schenking voor de eigen (koop)woning mag ook in 2 of 3 jaar betaald worden, zolang de verkrijger of de partner jonger dan 40 jaar is en aan de rest van de voorwaarden wordt voldaan.

Let op: sommige schenkingen moet je bij elkaar optellen om te bepalen of deze belastingvrij zijn. Ben je van plan een schenking te doen die onder de bijzondere schenkingsvrijstellingen kan vallen, adviseren wij je altijd contact met ons op te nemen.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.