Alleen voor fiets nog onbelaste personeelslening

donderdag 21/01/2016

Zoals medio 2015 reeds aangekondigd (zie ook ons artikel van donderdag 18/06/2015: “Mogelijk einde nihil waardering bij lening voor woning”) valt de personeelslening voor de eigen woning niet meer onder de nihil waarderingen in de werkkostenregeling. Deze lening is namelijk uit de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 geschrapt.

Ook de fietslening via de werkgever is uit diezelfde Uitvoeringsregeling geschrapt. Echter blijft deze toch gewoon op nihil gewaardeerd omdat die lening sinds 1 januari 2016 in de wet is opgenomen.

In navolging van het voorstel in de Fiscale verzamelwet 2015 heeft het ministerie van Financiën de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 aangepast. De twee nihil waarderingen voor specifieke personeelsleningen zijn geschrapt. Enerzijds gaat het om de nihil waardering voor het rente- of kostenvoordeel van personeelsleningen ten behoeve van de eigen woning (artikel 3.10, lid 1 en 2). Anderzijds betreft het de nihil waardering van het rentevoordeel van personeelsleningen voor de aanschaf van een fiets, elektrische fiets of elektrische scooter (artikel 3.10, lid 3).

Onbelaste personeelslening voor woning geschrapt

Hiermee is de nihil waardering voor eigenwoningleningen sinds 1 januari 2016 definitief verleden tijd. Ook mag het rentevoordeel niet aangewezen worden als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte. Het voordeel voor de werknemer moet door de werkgever bij het loon worden geteld en normaal worden belast.

Onbelaste personeelslening voor fiets opgenomen in de wet

Werkgevers mogen voor een (elektrische) fiets of elektrische scooter nog wel een onbelaste lening aan hun werknemers verstrekken. Per 2016 is deze nihil waardering namelijk opgenomen in de Wet op de loonbelasting 1964 (artikel 13, lid 5). Hier verandert in de praktijk dan ook niets aan.

Ook de overige regels voor de fiscale behandeling van personeelsleningen zijn per 2016 niet veranderd.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.