Aandachtspunten aangifte inkomstenbelasting 2018

donderdag 28/02/2019

Het is weer zover. Vanaf aanstaande vrijdag 1 maart kun je de belastingaangifte weer indienen. Waar gaat de Belastingdienst nou specifiek allemaal op letten bij deze aangifte? Voor belastingadviseurs is een speciaal lijstje opgesteld van 10 zaken die extra aandacht krijgen bij de controle. Lees verder om te weten wat deze aandachtspunten zijn en waar de fiscus op zal gaan letten.

1. Neveninkomsten naast je gewone baan.

Het opgeven van ‘resultaat uit overige werkzaamheden (ROW)’ gebeurt vaak niet. Deze dient men zelf aan te geven in de aangifte, omdat deze gegevens niet in de vooraf ingevulde aangifte (VIA) staan. Opdrachtgevers geven de betalingen namelijk door aan de Belastingdienst. Alle bedragen die de ondernemer voor zijn werkzaamheden heeft ontvangen, moeten aangegeven worden als inkomsten uit overig werk. Dit gaat dus om inkomsten en onkostenvergoedingen. De kosten van de inkomsten uit overig werk, die direct te maken hebben met deze inkomsten (zakelijke kosten), mogen afgetrokken worden. Voor een aantal van deze kosten is een vast bedrag aftrekbaar. Er zijn ook kosten die niet aftrekbaar zijn of alleen als ze boven een bepaald drempelbedrag uitkomen.

2. Afkoop lijfrente

De afkoopsom bij afkoop van een lijfrenteverzekering zal in de aangifte vermeld moeten worden. Deze afkoopsom is belast in box 1. De Belastingdienst merkt op dat belastingplichtigen de in de VIA opgenomen afkoopsommen naar een onjuiste categorie in de aangifte verplaatsen of ze zelfs helemaal uit de aangifte verwijderen. Over de afkoopsom moet men meestal 20% revisierente betalen. Vaak geven belastingplichtigen de revisierente niet op in de aangifte. Als de lijfrenteverzekering is afgekocht binnen 10 jaar is sprake van de tegenbewijsregeling. In deze situaties is men waarschijnlijk minder revisierente verschuldigd.

3. Verdeling inkomsten en vermogen in box 1 en 3

Fiscale partners mogen een aantal zaken verdelen bij de aangifte voor de inkomstenbelasting. Als voorbeeld kan de hypotheekrente als aftrekpost zo verdeeld worden dat u daar optimaal van profiteert. Ook kan in box 3 de waarde van spaargelden en beleggingen verdeeld worden. De Belastingdienst waarschuwt belastingadviseurs dat de verdeling niet altijd goed gaat, omdat het te verdelen vermogen in box 3 of de inkomsten in box 1 soms verkeerd worden opgeteld.

4. Ervenrekening

Geld op een ervenrekening dat uit een erfenis stamt, moet naar rato worden opgegeven bij de belastingaangifte. Echter gebeurt dat niet altijd volgens de fiscus.

5. Cryptovaluta: waarde opgeven per 1 januari 2018

Een extra dreun voor beleggers in cryptovaluta. Het afgelopen jaar is de cryptomarkt zwaar onderuit gegaan, maar voor de belastingaangifte 2018 geldt in box 3 als peildatum 1 januari 2018. Dat was het piekniveau van de cryptomarkt. De Belastingdienst zal extra alert zijn op het bezit van cryptomunten en een correcte opgave van de waarde. Hiervoor mag de koers gebruikt worden bij het platform waar de cryptomunten zijn aangeschaft.

6. Verhoging hypotheek

Is het afgelopen jaar de hypotheek verhoogd? Een verhoging van een hypothecaire lening kan verschillende gevolgen hebben voor de fiscale aftrekbaarheid van de betaalde rente.

7. Aankoop nieuwe woning: aftrekbare kosten

Starters op de woningmarkt maken volgens de fiscus relatief veel fouten met betrekking tot de aftrekbare kosten van de eigen woning. Zo zijn bijvoorbeeld de overdrachtsbelasting en de notariskosten voor de koopakte niet aftrekbaar.

8. Studiekosten

Onder bepaalde voorwaarden zijn scholingsuitgaven aftrekbaar bij de belastingaangifte. Maar dat geldt bijvoorbeeld niet voor een opleiding waarvoor studiefinanciering is verstrekt door de Dienst Uitvoering & Onderwijs (DUO).

9. Eigen woning en echtscheiding

Bij huwelijken na 1 januari 2018 kan dit fiscale gevolgen hebben. Wie er niet voor gekozen heeft in gemeenschap van goederen te trouwen, huwt vanaf 1 januari 2018 automatisch op huwelijkse voorwaarden. Bij scheiding kan dit onder andere gevolgen hebben voor de hypotheekrenteaftrek van de eigen woning. De klant kan alleen gebruik maken van deze aftrek als hij eigenaar is van zowel de eigen woning als de bijbehorende schuld.

10. Restant persoonsgebonden aftrek

Het bedrag van het restant PGA staat afzonderlijk op het aanslagbiljet. Het is van belang om het juiste bedrag in te vullen in de aangifte IB 2018 om sneller een definitieve aanslag te krijgen. Bij niet of onjuist invullen, doet de Belastingdienst dat en moet u wachten totdat de aangifte door de Belastingdienst is geregeld en gecorrigeerd. De Belastingdienst stuurt nog een brief met daarin het bedrag van het restant PGA dat in de aangifte opgenomen kan worden.

Heb je nog vragen na het lezen van bovenstaande aandachtspunten? Neem dan gerust contact met ons op.