Aan(gift)e Inkomstenbelasting

donderdag 07/03/2019

Zoals waarschijnlijk bekend kan er vanaf 1 maart weer aangifte Inkomstenbelasting worden gedaan. In deze aangifte is het mogelijk om gewone - en periodieke giften in aftrek te nemen op het belastingbedrag. Laat deze kans zeker niet schieten. Maar let er wel op dat niet elke euro als gift teruggevraagd kan worden.

Er zijn een aantal verschillen tussen gewone en periodieke giften. De gewone giften mogen worden afgetrokken als je een gift doet aan een (culturele) algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een sociaal belang behartigende stichting. Via de website van de Belastingdienst is te vinden welke instellingen en stichtingen hieraan voldoen.

Daarnaast zijn er nog drie vereisten waar de gewone gift aan moet voldoen. De giften moeten namelijk vrijwillig worden gedaan. Hier mag geen tegenprestatie uit volgen en er moet een schriftelijk bewijs van de gift zijn.

Voor een gewone gift geldt een drempelbedrag van 1% van het inkomen met een minimum van 60. Daarnaast bedraagt het maximum bedrag 10% van het drempelinkomen. Het is dus niet zo dat elke geschonken euro in aftrek kan worden genomen.

De giften aan een cultureel algemeen nut beogende instelling komen in aanmerking voor een extra aftrek. Over deze gift mag 125% worden afgetrokken met een maximum van 1.250.

Een periodieke gift kent geen drempelbedrag en maximum. Er is sprake van een periodieke gift wanneer deze gelijkmatig wordt uitgekeerd voor minimaal vijf achtereenvolgende jaren aan dezelfde (culturele) algemeen nut beogende instelling of vereniging. Daarnaast mag de periodieke gift pas worden afgetrokken als deze gift is vastgelegd in een notariële akte of schriftelijke overeenkomst. Tot slot is het net zoals bij de gewone gift belangrijk dat er geen tegenprestatie volgt.

Kortom, denk je dat jou gift in aftrek komt in je aangifte Inkomstenbelasting. Geef ons de giften door of vraag ons of jou gift in aanmerking komt voor de aftrek.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.