Milieulijst 2020 (semi-) elektrische auto's

Op 27 december 2019 is de Milieulijst 2020 gepubliceerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze lijst is onder meer van belang voor het wel/niet in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA). De MIA geldt alleen voor nieuwe auto’s; investeringen in gebruikte auto’s komen niet in aanmerking. Voor 2020 zijn er drie categorieën auto’s te onderscheiden. Hieronder volgt een opsomming van de categorieën met bijbehorende maximale investeringsbedragen en de geldende percentages voor aftrek MIA voor 2020.

• Waterstofpersonenauto (code F 3109): tot  75.000 investering, aftrek 36%
• Elektrisch aangedreven voertuig (code E 3110): tot  40.000 investering, aftrek 13,5%
• Elektrische aangedreven bestelauto (code G 3101 en G 3103): tot  75.000 investering, aftrek 36%

Alleen accessoires af-fabriek mogen meegeteld worden voor het aanmeldingsbedrag; accessoires als winterbanden, dakkoffers en fietsendragers komen NIET in aanmerking. Ontvangen subsidies dient u van het investeringsbedrag af te trekken. De investeringsbedragen gelden exclusief BTW wanneer u de BTW kunt verrekenen en gelden inclusief BTW wanneer u als ondernemer vrijgesteld bent van BTW.

Voor 2020 is er een budget voor de MIA van 124 miljoen euro. Hiervan wordt echter NIET bekend gemaakt hoeveel er gedurende het jaar nog beschikbaar is. Wees er dus op tijd bij!

Let er ook op, dat u binnen drie maanden NA het aangaan van de investeringsverplichting de aanvraag voor MIA doet. De besteldatum van de auto is leidend; niet de datum waarop de auto op kenteken gesteld wordt. Ons kantoor kan voor u de aanvraag regelen.

 Terug naar vorige pagina