Inschrijven Kamer van Koophandel

Als ondernemer krijgt u te maken met wetten en regels. Zo bent u verplicht om uw bedrijf binnen 1 week na de start in te schrijven bij de KvK. Aan de inschrijving zijn kosten verbonden. U kunt zich gelijktijdig aanmelden bij de Belastingdienst. Soms moet u zich ook registreren bij een product- of bedrijfschap of vergunningen aanvragen.

Start u een rechtspersoon, zoals een bv of stichting? Deze kunt u alleen oprichten via de notaris. De notaris schrijft de rechtspersoon voor u in bij de KvK. 

Zie voor meer informatie over inschrijving de website van de KvK.

Terug naar vorige pagina